Voice Picking ลดการทำงานแบบคอขวด จัดการคลังสินค้า บริหารเวลาให้ Productive

จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดเวลาการทำงานที่ซับซ้อนและขั้นตอนในคลังสินค้า จากเดิมที่พนักงานต้องหยิบรายการสินค้าตามคำสั่งในเอกสาร ซึ่งพบทั้งปัญหาความล่าช้าในการค้นหา และความผิดพลาดในการหยิบรายการสินค้า คุณสามารถหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้ด้วยระบบการสั่งงานด้วยเสียง Voice Picking 

สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ส่งของไว จัดส่งของถึงมือลูกค้าได้ทันใจ ด้วยการใช้ระบบ Picking Cart

หากธุรกิจของคุณมีคลังสินค้าที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าเพื่อจัดส่งไปยังที่ต่างๆ มีออเดอร์ที่หลากหลายในแต่ละวัน อีกทั้งยังมีความแตกต่างกันทั้งรายการสินค้าและจำนวนในการจัดส่งแต่ละพื้นที่ คุณจะจัดการอย่างไร ?

เพิ่มประสิทธิภาพการ Picking ให้สูงขึ้น 50%

จะดีแค่ไหน หากการหยิบสินค้า ชิ้นงาน หรืออุปกรณ์ในคลังสินค้าไม่จำเป็นต้องใช้เอกสาร แต่แทนที่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ และเสถียรภาพสูง

เสริมแกร่ง Logistics ให้ธุรกิจคุณมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม 500%

  ก้าวสู่ระบบจัดการคลังสินค้าแบบไร้คน ยกระดับประสิทธิภาพ Logistic สู่มาตรฐานโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ ให้หุ่นยนต์บริหารจัดการคลังสินค้าแทนคน ออกแบบระบบคลังสินค้าและการขนส่งที่แม่นยำและผิดพลาดน้อยที่สุด !