เพราะ “คุณภาพ” คือสิ่งสำคัญในธุรกิจโลจิสติกส์

เพราะความสำคัญของโลจิสติกส์คือ “คุณภาพ”        การนำเสนอบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ คือสิ่งหนึ่งที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และทำให้ลูกค้าเกิดความ

10 เทคโนโลยี พลิกโฉมระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้าอัตโนมัติ

      อนาคตของระบบอัตโนมัติในโลจิสติกส์จะเป็นอย่างไร?        เมื่อบริษัทด้านโลจิสติกส์และการขนส่งพัสดุภัณฑ์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย

ไขความลับสู่ Smart Warehouse ผนึกกำลังระหว่างคน ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อัตโนมัติ AGV

AGV คือ หุ่นยนต์ขนส่งอัจฉริยะที่จะช่วยจัดเก็บ และขนถ่ายสินค้าไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดในการขนส่ง เพิ่มความแม่นยำทั้งเรื่องคุณภาพ เวลา ลดต้นทุน ใช้คนน้อยกว่าในการจัดการ ซึ่งมีให้เลือกตามความต้องการของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน