10 ข้อต้องรู้ ! ก่อนตัดสินใจลงทุนระบบ Automation ในคลังสินค้า

Preparing-to-Automate-Your-Warehouse

       คลังสินค้าของคุณ พร้อมสำหรับระบบอัตโนมัติแล้วหรือยัง ?

       ก่อนที่คุณจะลงทุนในระบบอัตโนมัติ คุณควรคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของ Warehouse เป็นสิ่งสำคัญ และนี่คือทั้ง 10 ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน การเชื่อมต่อ ตลอดจนการพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติในที่สุด  

คลังสินค้า-อัตโนมัติ

  1. มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า

การเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ใน Warehouse ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และแรงงานจะช่วยตรวจสอบว่าบริษัทของคุณพร้อมสำหรับระบบอัตโนมัติหรือไม่ และยังระบุลำดับความสำคัญสำหรับการนำโซลูชันอัตโนมัติมาใช้อีกด้วย

  1. ลงทุนในการศึกษาและการฝึกอบรม

การให้ความรู้แก่ผู้ควบคุม Forklift และช่างเทคนิคจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น เครื่องจำลองสถานการณ์จริง ที่สามารถให้คำแนะนำแบบลงมือปฏิบัติจริงได้ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานและให้พวกเขาเรียนรู้ใน Warehouse เสมือนจริงก่อนที่พวกเขาจะลงพื้นที่จริง ทำให้ช่วยประหยัดเวลาและป้องกันการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น

  1. ใช้การจัดการแบบ Lean Management

Lean Management เป็นแนวคิดในการดำเนินงานในระยะยาว ที่พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยระบุค่าใช้จ่ายและขจัดความสูญเปล่าในเวลาและวัสดุที่ใช้

  1. รวบรวมข้อมูลที่วัดผลได้

คุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ได้วัดผล การใช้กระบวนการที่ทำให้ข้อมูลถูกวัดผลได้ รวมถึงประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น เมตริกที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดการ Maintenance การรวบรวมข้อมูล และการใช้โซลูชัน Intelligent Warehouse ที่สามารถเชื่อมต่องานด้านโลจิสติกส์ทั้งหมดของคุณ และระบุปัญหาต่างๆ ได้ เช่น ต้นทุนที่ซ่อนอยู่

  1. สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แม้แต่เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดก็ไม่ทำให้ Warehouse ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ หากคุณไม่ทราบวิธีวัดและตีความข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล การระบุปัญหา และใช้วิธีแก้ปัญหาที่คุณสามารถปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน สร้างพื้นที่สำหรับผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิผลของพนักงาน และระบุอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานในแต่ละส่วนได้

  1. ใช้ LMS ที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ (LMS) ให้การวิเคราะห์ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงาน และเพิ่มการใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด LMS สามารถระบุและใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการควบคุมต้นทุน เพิ่มส่วนต่าง ทำการตัดสินใจในการจัดหาพนักงาน วิเคราะห์แนวโน้มเพื่อการคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาด้านแรงงานให้ข้อมูลสำหรับการดำเนินการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มผลผลิต ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ และส่งเสริมความรับผิดชอบของพนักงาน

  1. ลงทุนในการจัดการพลังงาน

อนาคตของอุตสาหกรรมการขนส่ง ไม่เพียงแต่ในระบบอัตโนมัติและระบบเทเลเมติกส์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเริ่มใช้โซลูชันพลังงานทางเลือก เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น

  1. ใช้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ

คุณไม่จำเป็นต้องเร่งพัฒนาแต่ระบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยระบุขอบเขตของการปรับปรุงโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานของคุณ วิเคราะห์ต้นทุน และความไร้ประสิทธิภาพ และแนะนำแนวทางแก้ไข

  1. กำหนดแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง

ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องใช้ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เรายังสามารถใช้ร่วมกันกับรถยกที่คนเป็นผู้ดำเนินการ คุณจะสามารถมองเห็นปัญหาจากการควบคุมระยะไกลและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานร่วมกันจะมีบทบาทสำคัญในคลังสินค้าในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถช่วยลดความเหนื่อยล้าของมนุษย์ ปรับปรุงปริมาณงานของคลังสินค้า และมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเพิ่มมูลค่า

  1. เตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุง

อย่าเพิ่งคิดว่าเมื่อคุณผ่านขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพเพียงครั้งเดียวคุณก็ทำเสร็จแล้ว การทำระบบอัตโนมัติต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทำให้แผนที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด

ข้อมูลจาก : https://www.inboundlogistics.com