e-Production Run Card ตอบโจทย์การผลิตที่ซับซ้อน ลดขั้นตอนการสื่อสารให้เป็นระบบอัตโนมัติ

e-Production Run Card blog

       เปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน หลายขั้นตอนให้เป็นระบบการสื่อสารอัตโนมัติ ลดต้นทุน ลดจำนวนคน ลดเวลาและความผิดพลาด ด้วยป้ายดิจิตอลอัจฉริยะ  e-Production Run Card รู้สถานะการผลิตแบบ Real-Time พร้อมแจ้งสถานะถัดไปได้ทันที  

e-Production Run Card For Manufacturing

       ประโยชน์ของป้ายดิจิตอล e-Paper หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Electronic Shelf Label (ESL) สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการผลิต Production Process ให้ทันสมัย คล่องตัวและเป็นระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในขั้นดำเนินงาน (Operation) ซึ่งเป็นขั้นตอนของการดำเนินการทำตามแผนการผลิตที่วางไว้ ใช้ทรัพยากรอะไร อย่างไร ปริมาณเท่าไหร่ และลำดับขั้นตอนในการผลิต

       ยิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน หลายขั้นตอน Material ไม่ได้ถูกผลิตเสร็จภายในขั้นตอนเดียว ต้องถูกส่งไปในขั้นตอนถัดไปอีกหลายขั้นตอน อาจทำให้พนักงานต้องใช้เวลามากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบ และหากเป็นระบบ Manual ยิ่งอาจเกิดโอกาสผิดพลาดสูง ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย

e-Production Run Card Solution

      โซลูชั่น e-Production Run Card จาก Riverplus ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับปรุงกระบวนการระหว่างการผลิตได้อย่างเหมาะสม ลดเวลา และสามารถติดตามกระบวนการผลิตของ Material ได้ทุกขั้นตอนโดยอัตโนมัติ

 

       หากปัจจุบันระบบการผลิตของคุณเป็นแบบ Manual คือในระหว่างกระบวนการ พนักงานต้องเช็กเอกสารด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบสถานะในปัจจุบันของ Material และส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไป

 

       ซึ่งการใช้  e-Production Run Card  จะช่วยลดขั้นตอนเหล่านี้ลง โดยพนักงานเพียงแค่ Scan Confirm เมื่อจบกระบวนการ E-Paper จะแสดงข้อมูลสถานะปัจจุบันและขั้นตอนต่อไป

 

      จึงช่วยให้พนักงานทราบสถานะการผลิตปัจจุบัน และการดำเนินงานในขั้นตอนต่อได้แบบ Real-Time โดยไม่ต้องปรินท์ข้อมูล และติดกระดาษเพื่อเปลี่ยนสถานะให้ยุ่งยากและเสียเวลา

ประโยชน์ของ e-Production Run Card ใน Manufacturing และ Warehouse

       1. หยิบได้รวดเร็ว

       ข้อมูลที่แสดงบนป้าย e-Paper ช่วยให้พนักงานสามารถนำ Material ไปยัง Station ต่างๆ ในไลน์ผลิตได้อย่างรวดเร็ว และไฟกระพริบแจ้งเตือนเมื่อมีวัตถุดิบหรือ Material ใกล้หมด ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของพนักงานในการหยิบได้อย่างมาก

 

       2. ลดข้อผิดพลาด

       ไฟกะพริบแจ้งเตือนของ e-Paper ช่วยให้พนักงานหยิบวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการผลิต

 

       3. แสดงข้อมูลจริงแบบ Real-Time

       ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานะการผลิต หรือปริมาณของวัตถุดิบ/Material ที่แสดงบนป้าย e-Paper เป็นข้อมูลแบบ Real-Time ทำให้พนักงานทราบสถานะปัจจุบันและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

       4. สะดวกต่อการรวมระบบในไลน์ผลิต

       โซลูชั่น e-Production Run Card สามารถนำไปรวมระบบกับ Manufacturing/Warehouse ได้ เพื่อทำให้กระบวนการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น        ซึ่งการใช้ E-Paper (E-ink) Display เป็นการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต สามารถจัดการข้อมูลโดยการ Update ผ่านส่วนกลาง แสดงข้อมูลสำคัญแบบ Real-Time ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเห็นข้อมูลได้ตลอดเวลา จึงสามารถแก้ปัญหาในการสื่อสารการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้น  โดยเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด       สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-Paper display in Warehouse & Manufacturing  หรือติดต่อเราตอนนี้ เพื่อทำให้คลังสินค้าและการผลิตของคุณกลายเป็นระบบอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการ Stock ให้เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น Add Line ได้ที่ปุ่มขวาด้านล่าง Riverplus ยินดีให้คำปรึกษาและออกแบบโซลูชั่น เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการของเราค่ะ