เหตุผลที่ควรใช้ AGV ในการจัดการคลังสินค้าช่วง COVID-19

  • Post category:AGV

       การระบาดใหญ่ทั่วโลกที่เกิดจาก COVID-19 ได้กระตุ้นให้ผู้ค้าปลีกออนไลน์ รวมถึงร้านอาหารและห้างสรรพสินค้ามีแนวคิดในการเปลี่ยนการดำเนินงานด้าน supply chain เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกค้า จึงทำให้บริษัทเหล่านี้หันมาลงทุนกับระบบอัตโนมัติ นั่นก็คือ รถ AGV (Automated Guided Vehicles)   หรือระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อลดจำนวนคนงานในการรักษามาตรการความปลอดภัยในช่วงแพร่ระบาด และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต        รู้จัก AGV (Automated Guided Vehicles)     …

Continue Reading เหตุผลที่ควรใช้ AGV ในการจัดการคลังสินค้าช่วง COVID-19