Warehouse Management System เลือกอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจคุณ !

warehouse-management

WMS : Warehouse Management System

WMS - Warehouse Management System

       ก่อนที่จะเลือกระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทราบว่าอะไรคือสิ่งขับเคลื่อนบริษัทของคุณ เพื่อให้คุณสามารถระบุความต้องการหลักของโซลูชันได้ ซึ่ง Steve Hitchings รองประธานอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ Kenco ได้ให้คำแนะนำในการเลือกระบบ WMS ที่เหมาะสมไว้ ดังนี้

 

  1. ประเมินความต้องการทางธุรกิจของคุณ รู้ปัญหาที่คุณพยายามแก้ไข และจับคู่กับข้อกำหนดเหล่านั้นกับฟังก์ชันการทำงานของระบบ เพราะการระบุความต้องการทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทของคุณได้ ถือเป็นบทบาทที่สำคัญในการเลือก WMS

 

  1. รวบรวมทุกทีมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งาน เนื่องจากการใช้ WMS ต้องเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวกับทั้งธุรกิจและทีมไอทีของคุณ ดังนั้น ในระหว่างการดำเนินงาน ทีมไอทีควรทำงานและตัดสินใจร่วมกัน เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น

 

  1. สร้างระบบที่สามารถปรับขนาดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสามารถตอบสนองความต้องการทั้งระดับ low-end และระดับ high-end

 

  1. ตรวจสอบความสามารถในการเชื่อมต่อ ซึ่งระบบ WMS ของคุณควรมีรูปแบบเปิด และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP ของคุณได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป นอกจากนี้ WMS ต้องสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุอื่น ๆ ของคุณ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคลังสินค้า

 

  1. ลดต้นทุนการปรับเปลี่ยนให้น้อยที่สุด เลือกระบบที่กำหนดค่าได้ เพื่อรองรับกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไปความต้องการทางธุรกิจก็เปลี่ยนไป ระบบจึงต้องสามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า WMS ที่คุณเลือกสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพราะการกำหนดค่าไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยน แต่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

 

  1. ทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ มองหา WMS ที่ช่วยให้คุณดึงข้อมูลได้ง่าย และความสามารถในการทำ Report ที่ยืดหยุ่นและแบบสอบถามออนไลน์ (business intelligence) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจ

 

  1. ออกแบบระบบแบบ user-friendly เพราะหากระบบไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานจะมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกระบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน

 

  1. ตรวจสอบการใช้งานหรือตัวเลือกในการปรับใช้ ตรวจสอบว่าโซลูชันของคุณควรเป็นโซลูชันในองค์กรหรือโฮสต์ระบบคลาวด์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นผู้ให้บริการ ตัดสินใจด้วยว่าคุณควรปรับใช้โดยใช้วิธีการต่างๆ หรือไม่

 

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ การสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญ จึงต้องเลือกผู้จำหน่าย WMS ที่มีศูนย์บริการลูกค้าที่ตอบสนองเมื่อเกิดปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และมีทรัพยากรเพียงพอที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 

  1. เลือกผู้ให้บริการ WMS ที่มีจุดโฟกัสร่วมกัน เลือกผู้ขายที่มีวิสัยทัศน์และค่านิยมใกล้เคียงกับบริษัทของคุณ เพื่อให้การใช้งาน WMS ทำงานได้ราบรื่นขึ้น หากคุณและผู้ให้บริการของคุณไม่มีวิสัยทัศน์ค่านิยมและจรรยาบรรณในการทำงานเหมือนกัน โครงการอาจล้มเหลวหรือใช้ความสามารถของระบบไม่เต็มที่

ข้อมูลจาก : https://www.inboundlogistics.com