Pick to light System

ลดปัญหาการทำงานช้า ลดความผิดพลาดในการหยิบสินค้า ลดความยุ่งยากในการจัดเก็บ ด้วย Picking System ที่มีกระบวนการทำงานที่ง่าย

Pick to light

ลดความซับซ้อนในการจัดสินค้า

Digital-Picking-Systems_3

คลังสินค้าของคุณ

เคยเจอกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่...?

Person_logistic

Picking system

 คือระบบที่ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดสินค้าโดยใช้สัญญาณไฟหรือเสียง ในการนำทางไปยังตำแหน่ง และชั้นวางสินค้า พร้อมบอกจำนวนสินค้าที่ต้องการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนการใช้กระดาษ ทำให้การหยิบสินค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าถูกต้อง ง่าย และประหยัด ลดปัญหาด้านแรงงาน ความผิดพลาดในการหยิบ ความล่าช้า ความยุ่งยากในการตรวจเช็คสต๊อค หรือความถูกต้องในการจัดส่งสินค้า

Pick to Light

จัดสินค้าด้วยการหยิบสินค้าตามไฟ ลดความผิดพลาด เพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้า และประสิทธิภาพในการบริหารคลัง

Put to Light

กระจายสินค้าตามไฟ เพื่อจัดสินค้าให้กับลูกค้า/สาขา เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีจำนวนสินค้าหลากหลาย และมีจำนวนสาขาที่ค่อนข้างแน่นอน

Picking Cart

รถจัดสินค้าเคลื่อนที่ ทำงานพร้อมกันทีละหลาย Order เพิ่มประสิทธิภาพ จัดสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ตารางเปรียบเทียบการใช้งาน

รายการ ระบบดั้งเดิม Picking System
จำนวนพนักงานในการดำเนินงาน
8 คน
3 คน
จำนวนชิ้นงานที่หยิบได้ต่อชั่วโมง
200 ชิ้น / ชั่วโมง
1500 ชิ้น / ชั่วโมง
ความผิดพลาดในการหยิบ
0.6 %
0.0008 %
Pick to Light Pick to light System

Benefits