รู้จักกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตของวงการ supply chain & logistics

       “ อนาคตของห่วงโซ่อุปทานกำลังเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก จากการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งมีการเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าและระบบการจัดจำหน่าย มีความฉลาด มีอิสระและเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น” CIPS กล่าว       เมื่อพูดถึงผู้ที่มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรม 4.0  ในการดำเนินงานกลยุทธ์ใด ๆ “ต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจในระดับที่มากพอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเฉพาะหรือเครือข่ายซัพพลาย” CIPS ให้ความเห็น       อย่างไรก็ตามความท้าทายและอุปสรรคสำหรับองค์กร ยังรวมถึง      …

Continue Reading

Energy Management : อีกขั้นของการพัฒนา Supply Chain อย่างยั่งยืน

       เมื่อพิจารณาถึงวิธีการใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ supply chain องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น UPS, Amazon, Walmart และ FedEx ต่างให้ความสำคัญกับการปรับปรุงเทคโนโลยีเป็นอันดับแรก เช่น Hyperautomation, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), edge computing, 5G และ virtual reality ซึ่งเป็นวิธีล่าสุดในการปรับปรุงการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการเพิ่มผลกำไร        แต่ความกังวลเกี่ยวกับ…

Continue Reading

8 เทคนิคในการเลือกระบบ Picking ในคลังสินค้าที่นักอุตสาหกรรมต้องรู้

       หากมีโซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ก็สามารถทำให้ธุรกิจของคุณยืดหยุ่นและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน หากคุณกำลังอยากเปลี่ยนแปลงการจัดการระบบคลังสินค้า เพื่อการแข่งขันในตลาดและรองรับอนาคต นี่คือเคล็ดลับ 8 ข้อ โดย Oracle NetSuite ที่จะช่วยให้คุณเลือกโซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังที่สามารถกำหนดตำแหน่งให้ธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จได้        1. ตรวจสอบประเด็นสำคัญที่คุณกำลังประสบปัญหาอยู่ เช่น ต้นทุนการจัดเก็บที่มากเกินไป อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังที่ต่ำ หรือ stock-outs และอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มความสูญเสียทางการเงินได้มาก หา Pain Point ของคุณให้เจอ…

Continue Reading

ถึงเวลาหรือยัง ? ที่จะนำ AGV เข้ามาใช้ในคลังสินค้าของคุณ

       ด้วยความจำเป็นที่ระบบอัตโนมัติต้องตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ในคลังสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น  จึงเกิดความต้องการในการใช้งาน AGV และหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น        ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจใหม่ ๆ ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและคลังสินค้าจะต้องทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใช้พาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGV) และหุ่นยนต์จึงได้รับความนิยมในการนำเข้ามาใช้งาน และยังเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ในโลกดิจิทัลได้ ซึ่งการนำระบบนี้เข้ามาใช้งานจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมักสั้นกว่า 2 ปี        New Speed of Change…

Continue Reading

10 ข้อต้องรู้ ! ก่อนตัดสินใจลงทุนระบบ Automation ในคลังสินค้า

       คลังสินค้าของคุณ พร้อมสำหรับระบบอัตโนมัติแล้วหรือยัง ?        ก่อนที่คุณจะลงทุนในระบบอัตโนมัติ คุณควรคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของคลังสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ และนี่คือทั้ง 10 ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน การเชื่อมต่อ ตลอดจนการพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติในที่สุด   มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ในคลังสินค้า ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และแรงงานจะช่วยตรวจสอบว่าบริษัทของคุณพร้อมสำหรับระบบอัตโนมัติหรือไม่ และยังระบุลำดับความสำคัญสำหรับการนำโซลูชันอัตโนมัติมาใช้อีกด้วย ลงทุนในการศึกษาและการฝึกอบรม การให้ความรู้แก่ผู้ควบคุม Forklift และช่างเทคนิคจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น เครื่องจำลองสถานการณ์จริง ที่สามารถให้คำแนะนำแบบลงมือปฏิบัติจริงได้ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานและให้พวกเขาเรียนรู้ในคลังสินค้าเสมือนจริงก่อนที่พวกเขาจะลงพื้นที่จริง…

Continue Reading

อัตราการเติบโตของ Warehouse Automation ในอีก 4 ปีข้างหน้า

       ในขณะที่รายได้สำหรับตลาด Warehouse Automation ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงในปี 2020 นี้แต่ปริมาณการสั่งซื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตามการคาดการณ์ของ Interact Analysis ดังนี้ :        การเติบโตของตลาด        การเติบโตของตลาดอย่างมีนัยสำคัญในปี 2564 เนื่องจากวันที่เสร็จสิ้นโครงการผลักดันจากปี 2563 ถึง 2564      …

Continue Reading
Close Menu