Quicktron AGV

   Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

รถ AGV คืออะไร

   Automated Guided Vehicle หรือ AGV โดยในที่นี้ Quiktron AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

   รถ AGV ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะคลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ในแต่ละวันมีการนำเข้าและขนส่งสินค้าจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประเภทของสินค้าที่หลากหลาย การจัดการในเรื่องตำแหน่งในการจัดวาง หรือการติดตามสถานะการขนส่ง ขั้นตอนเหล่านี้ การใช้คนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความล่าช้าและโอกาสผิดพลาดสูง

   เทคโนโลยี AGV คือสิ่งที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งในคลังสินค้า เพราะหากเปรียบเทียบระหว่างการใช้แรงงานคนกับการใช้ AGV ในเรื่องของการขนย้ายวัสดุ/สินค้าในคลังสินค้าแล้ว ระบบอัตโนมัติ AGV สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และต่อเนื่องในชั่วโมงการทำงานที่มากกว่า ลดข้อผิดพลาดและปัญหาที่เกิดจากการใช้แรงงานคน

   ในปัจจุบัน AGV เป็นที่ยอมรับในตลาด E-Commerce อย่างกว้างขวาง ผู้นำด้านโลจิสติกส์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือ Alibaba ได้นำ AGV มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าในระบบคลังสินค้าอัจฉริยะเป็นจำนวนมาก

AGV ระบบขับเคลื่อนภายในอาคาร
AGV ระบบขับเคลื่อนภายในอาคาร

   และด้วยความสามารถในการขนส่งและลำเลียงสินค้าทำให้ Quiktron AGV สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในไลน์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้อีกด้วย การนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยจัดการระบบคลังสินค้า หรือการขนส่งสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นทางเลือกที่ดีในการปรับตัวเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง AGV สามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี

สามารถนำ AGV ไปใช้ในงานใดได้บ้าง

   AGV ช่วยลดแรงงานมนุษย์ในการแบกหาม จึงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในคลังสินค้าและโรงงานอุตหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการดำเนินงาน

Solution หลักในการทำงานของ AGV

มีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ หยิบ คัดแยก และขนส่งภายใน

 • Picking (หยิบ)
 • Sorting (คัดแยก)
 • Carrying (ขนส่งภายใน)
 • Picking การเบิก หรือหยิบสินค้าคลังสินค้าขนาดใหญ่ เดิมทีผู้เบิกสินค้าต้องลากรถ หรือ Tote box เพื่อหยิบสินค้าตาม Order ซึ่งต้องใช้เวลา และแรงงานเป็นอย่างมาก AGV เข้ามาช่วยให้ Solution นี้ง่ายขึ้น

  Intelligent picking ผู้หยิบสินค้ายืนอยู่กับที่ใน ตำแหน่ง Picking Area ในพื้นจัดเก็บสินค้าภายในคลังจะมีเพียงหุ่นยนต์ AGV ที่วิ่งนำชั้นวางสินค้ามาส่งให้มนุษย์ตาม Order

  ซึ่งใน Solution ภายในคลังสินค้านี้ (Warehouse Solution) การนำ AGV มาใช้ยังสามารถครอบคลุมถึงระบบการเติมสินค้า (Replenishment) และการนับ Stock สินค้า (Inventory Count) อีกด้วย

 • Sorting คัดแยกสินค้าเพื่อการนำส่งสินค้าหรือพัสดุไปยังพื้นที่ต่างๆ เดิมทีการคัดแยกพัสดุหรือสินค้าเพื่อการจัดส่งจะทำการคัดแยกตามพื้นที่ปลายที่ต้องนำพัสดุเหล่านั้นไปส่ง ผู้คัดต้องแยกตามรหัสพื้นที่ แล้วนำสินค้าเหล่านั้นไปใส่ลงถุง หรือรถคันเดียวกัน

  Intelligent sorting เพียงนำสินค้าหรือพัสดุวางลงบน AGV จากนั้น AGV เหล่านั้นจะนำพัสดุไปใส่ลงในถุง หรือรถรวมพัสดุปลายทางได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่ง Solution นี้เหมาะกับธุรกิจให้บริการขนหรือนำส่งสินค้า (Shipping) เป็นอย่างยิ่ง

 • Carrying ขนส่งชิ้นส่วนในไลน์ประกอบ หรือไลน์การผลิต เดิมทีต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการขนส่งวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประกอบสินค้าในแต่ละ lot เข้าไปในไลน์การผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและว่องไว

  Intelligent carrying ขนส่งอะไหล่ หรือชิ้นส่วนการประกอบเข้าไปที่ work station ต่างๆ ภายในไลน์การผลิตได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการแบกหาม ซึ่ง Solution นี้เหมาะกับอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ