ยกระดับคลังสินค้าของคุณให้เป็น “SMART WAREHOUSE” ด้วย 5 สิ่งนี้ !!

SMART WAREHOUSE        เมื่อคลังสินค้าไม่ใช่เพียงพื้นที่ธรรมดาสำหรับเก็บสินค้าแบบเดิมอีกต่อไป แต่สามารถเปลี่ยนแปลงสู่ระบบอัจฉริยะหรือ Smart Warehouse ได้ด้วยเทคโนโลยี!        ลูกค้าต่างก็ต้องการรายการสินค้าและการจัดส่งในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการในไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ในตอนนี้        แต่สำหรับหลายๆ องค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ต่างกล่าวว่าความต้องการของลูกค้าเหล่านี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโมเดลในธุรกิจนี้ได้       ตัวอย่างเช่น คลังสินค้าอัจฉริยะของ Amazon, Ocado และ Alibaba ของจีน ซึ่งมีหุ่นยนต์ทำงานอยู่ 70%…

Continue Reading ยกระดับคลังสินค้าของคุณให้เป็น “SMART WAREHOUSE” ด้วย 5 สิ่งนี้ !!