Smart Troller by e-Paper : ยกระดับการผลิตอัตโนมัติ เตรียมออเดอร์วัตถุดิบไว ไม่ต้องใช้กระดาษ

Smart Troller by e-Paper

Smart Troller by e-Paper For Manufacturing

        เพราะการเตรียมออเดอร์ในการผลิตแต่ละวันมีปริมาณและชนิดของวัตถุดิบที่แตกต่างกัน การใช้ระบบเดิมแบบกระดาษจึงเสียเวลาปรินท์ และแปะลงบนกล่องในรถเข็นทีละกล่อง  ต้องใช้เวลาในการดำเนินการมาก และใช้พนักงานหลายคน ซึ่งการเปลี่ยนมาใช้ e-paper display จึงช่วยลดขั้นตอนส่วนนี้ลง ช่วยให้การเตรียมวัตถุดิบรวดเร็วยิ่งขึ้น

Smart Troller by e-Paper กับการเตรียมออเดอร์ในการผลิต

        โซลูชั่น Smart Troller by E-Paper จาก Riverplus สามารถเข้ามาเปลี่ยนกระบวนการแบบ Manual ให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยนำไปใช้งานได้ตั้งแต่การเตรียมออเดอร์ไปจนถึงกระบวนการในไลน์ผลิต ดังนี้


       1. Material Information

e-Paper Smart Troller by e-Paper : ยกระดับการผลิตอัตโนมัติ เตรียมออเดอร์วัตถุดิบไว ไม่ต้องใช้กระดาษ

       เพราะ Order การผลิตเปลี่ยนทุกวัน ทำให้ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบช้า ตอบโจทย์ปัญหานี้ด้วยการใช้ E-Paper แทนที่ระบบ Manual แบบกระดาษ ที่สามารถแสดงข้อมูลของวัตถุดิบ เพียงการ Scan ไม่ต้องเสียเวลาปรินท์ และแปะลงบนกล่องในรถเข็นทีละกล่อง

 

       ที่สำคัญโซลูชั่นนี้ยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานได้ เพื่อให้ไปมุ่ง  เน้นในงานสำคัญอื่นๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเช็กจำนวนวัตถุดิบว่าใกล้หมดหรือไม่ และต้องหาตำแหน่งของวัตถุดิบเพื่อเติม โดยผู้ผลิตสามารถตั้งค่าให้เครื่องจักรส่งข้อมูลไปยัง Server ส่วนกลาง เมื่อวัตถุดิบในไลน์ผลิตใกล้หมด  และตั้งค่าให้ E-Paper Display แจ้งเตือนพนักงานเพื่อเติมวัตถุดิบอีกด้วย โดยสามารถแสดงข้อมูลเป็นสีแดง หรือการกะพริบไฟเพื่อแจ้งเตือน

        2. Serving information

e-Paper Smart Troller by e-Paper : ยกระดับการผลิตอัตโนมัติ เตรียมออเดอร์วัตถุดิบไว ไม่ต้องใช้กระดาษ

       หน้าจอหลักของ Smart Trolley ที่ช่วยให้พนักงานสามารถเข็นรถไปยัง Station ใน Production Line ที่ต้องใช้วัตถุดิบที่จัดเตรียมตาม Order ได้อย่างถูกต้อง

Smart Troller by e-Paper Feature

       ผู้ผลิตสามารถตั้งค่าให้ E-Paper แสดงข้อมูลตามต้องการได้ เช่น

  • ชื่อวัตถุดิบ/Material
  • ปริมาณ
  • วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต/หมดอายุ
  • Lot Number
Smart Troller by e-Paper - cover

Smart Troller by e-Paper Feature

       แก้ไขปัญหาในการดำเนินการผลิต ลดขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา และพนักงานจำนวนมากในการทำงาน ในรูปแบบ Smart Trolley

Compare-Smart Troller by e-Paper

ประโยชน์การใช้งาน

       ✅ เตรียม Order ของวัตถุดิบก่อนการผลิตในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

       ✅ ลดการ Downtime ไฟแจ้งเตือนทันที เมื่อมีวัตถุดิบหรือส่วนประกอบใกล้หมด ใน Production Line

       ✅ ลดเวลาในการติดป้าย parts no. วัตถุดิบ บนในรถเข็น ของคลังวัตถุดิบ

       ✅พนักงานคลังวัตถุดิบ ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ ไม่ต้องทำหน้าที่เปลี่ยนป้ายกระดาษ 

       ✅ พนักงานหาสินค้าได้ง่าย ลดเวลา และความผิดพลาด ด้วยไฟกะพริบแจ้งเตือน

       ✅ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้

 

       ยกระดับการผลิตให้เป็นมาตรฐาน ด้วย Smart Trolley Solution กับ Riverplus เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ พร้อมวิเคราะห์ปัญหา ให้คำแนะนำ เพื่อช่วยปรับปรุง ระบบการผลิตในโรงงานของคุณให้มีมาตรฐาน และได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

       สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-Paper display in Warehouse & Manufacturing  หรือติดต่อเราตอนนี้ เพื่อทำให้คลังสินค้าและการผลิตของคุณกลายเป็นระบบอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการ Stock ให้เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น Add Line ได้ที่ปุ่มขวาด้านล่าง Riverplus ยินดีให้คำปรึกษาและออกแบบโซลูชั่น เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการของเราค่ะ