E-paper (E-ink) Display โซลูชั่นอัจฉริยะ จัดการปัญหาตั้งแต่ Stock สินค้าไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน

e-paper for manufacturing

       เมื่อพูดถึง E-Paper (E-Ink) หรือที่เรียกว่า ESL (Electronic Shelf Label) ผู้ผลิตส่วนใหญ่อาจนึกถึงป้ายราคาแบบดิจิตอล ที่สามารถแสดงราคาสินค้าและติดอยู่บนชั้นวางตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป แต่สำหรับการนำไปใช้ในระบบการผลิตและคลังสินค้านั้น  E-Paper (E-Ink) ถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญให้กับผู้ผลิตเป็นอย่างมาก เพราะเป็นโซลูชั่นที่สามารถช่วยผู้ผลิตจัดการได้ตั้งแต่ Stock สินค้าไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้นได้

 

       ซึ่งในบทความนี้ Riverplus ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญและเหตุผลที่ผู้ผลิตควรเปลี่ยนมาใช้ E-Paper Display in Manufacturing & Warehouse ผ่านหัวข้อต่างๆ ดังนี้ค่ะ

       คุณค่าในการใช้งาน E-Paper (E-ink) ในอุตสาหกรรมการผลิตและคลังสินค้า

       เหตุผลที่องค์กรยุคใหม่ได้นำโซลูชั่น E-Paper (E-ink) Display มาใช้ในการผลิต ก็เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการ และต้องการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ รวมถึงความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้น เพราะ E-Paper (E-ink) นั้น มีความสามารถในการแจ้งเตือนด้วยไฟกะพริบหรือเปลี่ยนสีตัวอักษรบนจอแสดงผล แสดงข้อมูลที่สำคัญ เช่น วันผลิต/หมดอายุ ตำแหน่งของ Material หรือเปลี่ยนสถานะขั้นตอนของ Material ในไลน์ผลิตต่างๆ ได้แบบ Real-Time ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการใช้กระดาษ/เอกสารแบบเดิมนั้น ก็ถือว่าโซลูชั่นนี้ช่วยลดเวลา ลดแรงงานคน และการเกิด Human Error ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

 

       และหากพูดถึงข้อดีที่เห็นได้อย่างชัดเจนอีกประการในการนำป้ายดิจิตอล ESL มาใช้ในการผลิตก็คือการ Update ข้อมูลที่รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นมากกว่า ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม โดยขั้นตอนต่างๆ ถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้การแจกเอกสารแบบระบบเดิมอีกต่อไป

 

       รวมถึงประโยชน์ในการนำไปใช้ในคลังสินค้า พนักงานสามารถเห็นข้อมูลสำคัญของ Material ตั้งแต่ วันที่ผลิต/หมดอายุ ตำแหน่ง ปริมาณคงเหลือแบบ Real-Time จึงช่วยจัดการออเดอร์แต่ละวันในการผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

       เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ตั้งแต่ Stock สินค้าไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน

       สิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตทุกคนต้องรู้ คือกระบวนการทั้งหมดในการผลิตแต่ละวันมีหลายขั้นตอน รวมถึงตำแหน่งของ Material ใน Stock ในการจัดเตรียมออเดอร์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและจัดการยากหากต้องทำด้วยระบบ Manual ทั้งหมด โดยในส่วนนี้โซลูชั่นจาก E-Paper (E-ink) Display สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้ตั้งแต่การเตรียมออเดอร์ในแต่ละวันไปจนถึงกระบวนการผลิต โดยแบ่งเป็น 3 โซลูชั่น ดังนี้

       3 โซลูชั่นในการใช้ E-Paper (E-ink) ใน Manufacturing & Warehouse ของคุณ 


 • E-Material Card

       แสดงข้อมูลสินค้าที่รับเข้า – และปริมาณหลังเบิกใช้ได้โดยไม่ต้องไล่เปลี่ยนกระดาษ

E-paper (E-ink) Display - E-Material Card

       Pain Point

       ปัญหาในการใช้กระดาษแบบเดิมคือพนักงานต้องเปลี่ยนป้ายเอกสารของ Material ที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องมีการนำเข้าสินค้าคงคลัง และการเบิก-ถอนตามออเดอร์การผลิตทุกวัน ทำให้ปริมาณคงเหลืออาจเกิดการผิดพลาดจากระบบ Manual รวมถึงการนำเข้าสินค้าใน Stock ที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ เช่น วันที่ผลิต/หมดอายุ ทำให้ Material เสื่อมคุณภาพ ไม่สามารถนำมาผลิตได้ และเกิดต้นทุนที่สูงขึ้นตามมา

 

       Solutions

       การใช้  E-Paper (E-ink) Display สามารถแสดงข้อมูลสำคัญของ Material ได้ เปลี่ยนข้อมูลได้แบบ Real -Time รวมถึงสามารถตั้งค่าให้กะพริบไฟเพื่อแจ้งเตือนหรือเปลี่ยนสีตัวอักษรได้อัตโนมัติ เมื่อ Material ใกล้ถึงวันหมดอายุหรือปริมาณคงเหลือน้อย เพื่อให้พนักงานรีบไปดำเนินการต่อในขั้นถัดไป

 

       โดยหลักการทำงานของ E-Paper (E-ink) Display คือเพียงแค่ Scan Barcode เพื่อผูกสินค้า/วัตถุดิบที่รับกับ E-Paper รวมทั้ง Update ข้อมูลปริมาตรได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการแบ่งสาร หรือวัตถุดิบไปใช้ ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง พร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนได้ผ่านสีตัวอักษร เมื่อปริมาตรของวัตถุดิบคงเหลือน้อยกว่าที่กำหนด ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสังเกตเห็นได้อย่างง่ายดาย 

 

       Benefits

 • ลดขั้นตอน ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำทุกครั้งที่รับสินค้าเข้า
 • ลดความผิดพลาด เมื่อมีการเบิกวัตถุดิบบ่อยครั้ง
 • ป้องกันการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ ด้วยการหยิบแบบ FIFO
 • ไฟกะพริบแจ้งเตือนทันที โซลูชั่นอัตโนมัติที่ระบบกระดาษทำไม่ได้
 • Smart Trolley

        เตรียม Order การผลิตแม่นยำ – เติมวัตถุดิบในไลน์ผลิตได้ทันที เมื่อมีไฟกะพริบแจ้งเตือน

E-paper (E-ink) Display - Smart Trolley

       Paint point

       เมื่อปริมาณและชนิดของ Material ที่ใช้ในการผลิตแต่ละวันมีความแตกต่างกัน จึงทำให้พนักงานต้องคอยเปลี่ยนป้ายข้อมูลหน้ากล่องบนรถเข็น และรอเอกสารจากส่วนกลางที่ระบุ Location เพื่อนำรถเข็น ที่บรรจุ Material ไปยัง Station ต่างๆ จึงทำให้พนักงานต้องเสียเวลาในการรอเอกสารและเปลี่ยนป้ายข้อมูลทุกวัน

 

       และในระหว่างที่ผลิต ต้องใช้พนักงานจำนวนหนึ่งในการเดินตรวจตลอดเวลา เพื่อคอยเติม Material ในไลน์ผลิต  เพื่อไม่ให้เครื่องจักรเกิดการ Downtime ซึ่งใช้การ Manual ทั้งหมด

 

       Solutions

       เมื่อนำ E-Paper (E-ink) มาใช้แทนที่ระบบ Manual แบบกระดาษบนหน้ากล่องบรรจุ Material ในรถเข็น ที่สามารถแสดงข้อมูลของวัตถุดิบ/Location เพียงแค่ Scan บาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบ ไม่ต้องเสียเวลาปรินท์ และแปะลงบนกล่องในรถเข็นทีละกล่อง นอกจากนี้ ป้ายดิจิตอลยังสามารถแจ้งเตือนให้พนักงานเติมวัตถุดิบหยิบใช้อย่างถูกต้องในทันที เมื่อเครื่องจักรส่งสัญญาณเตรียมเติม Material ไปยัง Server ด้วยไฟกะพริบแจ้งเตือน โดยไม่ต้องเดินตรวจสอบในไลน์ผลิตตลอดเวลา

 

        Benefits

 • เตรียม Order ของวัตถุดิบก่อนการผลิตในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
 • ลดการ Downtime ไฟแจ้งเตือนทันที เมื่อมีวัตถุดิบหรือส่วนประกอบใกล้หมด ใน Production Line
 • Production Run Card

        จบปัญหาการผลิตซับซ้อน ขั้นตอนเยอะด้วยป้ายดิจิตอลที่แสดงข้อมูลแบบ Real-Time

e-paper E-paper (E-ink) Display โซลูชั่นอัจฉริยะ จัดการปัญหาตั้งแต่ Stock สินค้าไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน

       Paint point

       เพราะในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่มีกระบวนการที่ซับซ้อน Material ไม่ได้ถูกผลิตสำเร็จภายในขั้นตอนเดียว ต้องถูกส่งต่อไปในอีกหลายขั้นตอน ซึ่งในการดำเนินงานแบบเดิมคือพนักงานต้องเช็กด้วยเอกสาร หรือใช้การ Scan Barcode เมื่อผ่านกระบวนการนั้นๆ แล้ว

 

       ปัญหาของพนักงานในส่วนนี้คือ เมื่อทำการ Scan Barcode แล้ว ไม่ทราบข้อมูลในกระบวนการถัดไป ทำให้ต้องคอยเช็กด้วยเอกสารอีกครั้ง          Solutions

       แก้ปัญหาการผลิตที่ชิ้นงานต้องผ่านหลายกระบวนการในการผลิต จนทำให้เกิด Human Error ด้วยความสามารถของ E-Paper ที่แสดงข้อมูลสำคัญ Scan Confirm เมื่อจบกระบวนการ ช่วยให้พนักงานทราบสถานะการผลิตปัจจุบัน และการดำเนินงานในขั้นตอนต่อได้แบบ Real-Time โดยไม่ต้องปรินท์ข้อมูล และติดกระดาษเพื่อเปลี่ยนสถานะให้ยุ่งยากและเสียเวลา

 

 

       Benefits

 • ติดตามความถูกต้องของกระบวนในการผลิตชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ
 • ประหยัดแรง ลดเวลา เพียงแค่สแกน Barcode ไม่ต้องเปลี่ยนกระดาษใหม่
 • เช็กสถานะของชิ้นงานได้ทันที และการดำเนินงานในขั้นต่อไป โดยไม่ต้องคอยสั่งการด้วยเสียง

       ถึงเวลาบอกลา Paper! หลากหลาย Option ของ E-Paper (E-ink) ที่จะทำให้การจัดการในไลน์ผลิตง่ายยิ่งขึ้น

 

       อาจกล่าวได้ว่า E-Paper (E-ink) เป็นโซลูชั่นที่เข้ามาเปลี่ยนระบบกระดาษที่มีความล่าช้า ให้เป็นระบบดิจิตอลที่สามารถยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้แบบ Real-Time ช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า ช่วยลดกระบวนการที่ซับซ้อนในไลน์ผลิต ให้จัดการง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

       อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผู้ผลิตควรเปลี่ยนมาใช้ป้ายดิจิตอลคือการใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่ตนเองใช้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของ EEC คือลดการใช้กระดาษ Carbon Footprint ประเด็นนี้จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องตระหนัก และการมุ่งสู่ Net Zero ซึ่งเป็นเป้าหมายในระยะยาวอีกด้วย

 

       สามารถดูรายละเอียดโซลูชั่นเพิ่มเติมได้ที่ >> E-Paper display in Warehouse & Manufacturing