Voice Picking

ระบบการสั่งงานด้วยเสียงค้นหาสถานที่จัดเก็บ

Voice Picking

Voice Picking คืออะไร...?

     ระบบการสั่งงานด้วยเสียง Voice Picking ลดปัญหาความล่าช้าในการค้นหา และความผิดพลาดในการหยิบรายการสินค้า

     ระบบช่วยสั่งการ ค้นหาสถานที่จัดเก็บ และจัดลำดับในการหยิบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานไม่จำเป็นต้องถือเอกสารระหว่างการหยิบสินค้า คำสั่งเสียงจะบอกและนำทางพนักงานไปยังช่องทางเดินของสล็อตที่ถูกต้อง จากนั้นพนักงานยืนยันสถานที่ด้วยการใช้ตัวเลขตรวจสอบ โดยพูดใส่ชุดหูฟังเพื่อให้อุปกรณ์รายงานผลได้ทันที หลังจากที่ได้มีการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ ERP ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานทราบถึงรายการสิ่งของในคลังสินค้าได้แบบเรียลไทม์ เพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้ขั้นตอนการจัดส่งมีความแม่นยำ และถูกต้องในการจัดส่งสินค้ามากขึ้น