Logistic System

    logistic system ระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการสินค้า, พื้นที่จัดเก็บ, บริหารบุคลากร และ ทรัพยากรในคลังสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ด้วยการทำงานแบบเรียลไทม์, การบันทึกข้อมูลในทันที รวมทั้งประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่การจัดการสินค้าตามคำสั่ง ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า ที่พร้อมทำงานร่วมกับระบบนำทางด้วยเสียง (Vocollect Voice Picking System) หรือระบบการหยิบชิ้นงานตามไฟ (Digital Pick/Put to Light System) และ Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คนช่วยให้ท่านลดข้อพิพลาด ลดต้นทุน และประหยัดงบประมาณของคลังสินค้าได้

logistic system ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก การมีระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ ที่ดีนั้น ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ และมีความจำเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจยุคการสื่อสาร และการค้าไร้พรมแดน เพราะยิ่งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ สามารถไหลไปได้อย่างรวดเร็วถูกต้องเท่าใด ก็ยิ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันได้เป็นอย่างมาก

logistics Home
logistics Home

Logistic System

     ระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการสินค้า, พื้นที่จัดเก้บ, บริหารบุคลากร และ ทรัพยากรในคลังสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ด้วยการทำงานแบบเรียลไทม์, การบันทึกข้อมูลในทันที รวมทั้งประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่การจัดการสินค้าตามคำสั่ง ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า ที่พร้อมทำงานร่วมกับระบบนำทางด้วยเสียง (Vocollect Voice Picking System) หรือระบบการหยิบชิ้นงานตามไฟ (Digital Pick/Put to Light System) และ Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คนช่วยให้ท่านลดข้อพิพลาด ลดต้นทุน และประหยัดงบประมาณของคลังสินค้าได้

logistics Home

Riverplus Co., Ltd.

     บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสหกรรม ทั้งในกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพและการจัดการคลังสินค้า พร้อมทั้งเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับงานด้านอุตสาหกรรมอุปรณ์ IT เกรดอุตสาหกรรม รวมทั้งซอฟต์แวร์สำหรับงานอุตสาหกรรม
     ด้วยความสำเร็จและประสบการณ์มากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในทุกความสำเร็จของคุณ และด้วยความมุ่งมั้นพัฒนาความเป็นเลิศ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT และระบบควบคุมอัตโนมัติครบวงจร ในกลุ่มอุตสาหกรรมทำให้องค์กรของเราเติบโตอย่างรวดเร็ว

     บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสหกรรม ทั้งในกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพและการจัดการคลังสินค้า พร้อมทั้งเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับงานด้านอุตสาหกรรมอุปรณ์ IT เกรดอุตสาหกรรม รวมทั้งซอฟต์แวร์สำหรับงานอุตสาหกรรม
     ด้วยความสำเร็จและประสบการณ์มากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในทุกความสำเร็จของคุณ และด้วยความมุ่งมั้นพัฒนาความเป็นเลิศ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT และระบบควบคุมอัตโนมัติครบวงจร ในกลุ่มอุตสาหกรรมทำให้องค์กรของเราเติบโตอย่างรวดเร็ว

Riverplus Co., Ltd.

logistics Home
โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง กระบวนการวางแผนการดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้า/บริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค

ระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ AGV ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะคลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ในแต่ละวันมีการนำเข้าและขนส่งสินค้าจำนวนมาก

ระบบที่ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดสินค้าโดยใช้สัญญาณไฟหรือเสียง ในการนำทางไปยังตำแหน่ง และชั้นวางสินค้า พร้อมบอกจำนวนสินค้าที่ต้องการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนการใช้กระดาษ ทำให้การหยิบสินค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าถูกต้อง ง่าย และประหยัด ลดปัญหาด้านแรงงาน

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมีความยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับมนุษย์และเครื่องจักรในระบบ เมื่อทำการเปรียบเทียบกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบทั่วไปแล้ว ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้กำลังคนในการซ่อมบำรุงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องใช้รั้วล้อมรอบสำหรับการจำกัดพื้นที่