E-Paper Display

in Manufacturing & Warehouse

Update ข้อมูลได้แบบ Real-Time ด้วยป้ายดิจิตอล E-Paper (E-Ink) display ที่สามารถแสดงข้อมูลได้ตามต้องการ และไฟแจ้งเตือนอัตโนมัติ ควบคุมได้จากส่วนกลาง โดยไม่ต้องให้พนักงานเสียเวลาในการเปลี่ยนกระดาษ จึงทำให้ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ ลด Human Error

esl-label-home
 • สื่อสารการทำงานในสายการผลิต

 • ลดขั้นตอนการจัดเตรียม และหยิบใช้ Material

 • บอกปริมาตรคงเหลือในปัจจุบัน

E-Paper Display
มอบคุณค่าเหล่านี้ให้กับ Manufacturing & Warehouse ของคุณได้อย่างไร ? ไปหาคำตอบกัน

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing

แสดงข้อมูลวัตถุดิบ และปริมาตรคงเหลือได้ตามจริง

แสดงข้อมูลวัตถุดิบตั้งแต่รับสินค้าเข้าคลังเพียง Scan Tag Barcode กับ Material order พร้อมความสามารถเปลี่ยนปริมาตรคงเหลือได้ตามจริงเมื่อมีการเบิก/จ่ายออก

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing

หยิบวัตถุดิบ/ส่วนประกอบบนรถเข็น เพื่อเติมในไลน์ผลิตได้อย่างถูกต้อง

ด้วยการใช้ข้อมูลจากเครื่องจักรที่ส่งต่อไปยัง Server ส่วนกลาง คุณสามารถตั้งค่าให้ E-Paper ที่ติดอยู่บนหน้ากล่องของวัตถุดิบ/ส่วนประกอบ แจ้งเตือนด้วยไฟกระพริบ เพื่อให้พนักงานหยิบได้อย่างถูกต้อง

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing

รู้สถานะขั้นตอนในไลน์ผลิตปัจจุบันและการดำเนินงานในขั้นถัดไป

เปลี่ยนการเช็คสถานะจากเอกสารที่แสดงข้อมูลวัตถุดิบ/ส่วนประกอบในไลน์ผลิตที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน เป็น E-Paper ที่ช่วยทำให้พนักงานทราบสถานะการผลิตปัจจุบัน และการดำเนินงานในขั้นต่อไปแบบ Real-Time

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing

เตรียมออเดอร์ของวัตถุดิบก่อนการผลิตได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

เนื่องจากวัตถุดิบ/ส่วนประกอบที่ใช้ผลิตในแต่ละวัน มีปริมาณแตกต่างกัน การใช้กระดาษจึงเสียเวลา Print และต้องติดลงบนกล่องทีละกล่อง จึงใช้เวลาเยอะ เกิดความผิดพลาดสูง ซึ่งการใช้ E-Paper จะช่วยลดขั้นตอน และรวดเร็วขึ้นอย่างมาก

Grow Your Business
with E-Paper Display

Clip Video

Solutions for Industry 4.0

Solutions
for Warehouse & Manufacturing

เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Factory ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตเริ่มต้นด้วยการนำระบบอัตโนมัติมาใช้งานในขั้นตอนต่างๆ เพื่อแทนที่ระบบ Manual จึงทำให้ E-Paper (E-Ink) Display ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในธุรกิจ Retail มาอย่างยาวนาน ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานใน Warehouse & Manufacturing เพื่อความทันสมัยและคล่องตัว ซึ่งการเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัตินี้ ช่วยลดขั้นตอนและเวลาที่ไม่จำเป็น และเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

โดยการนำ e-paper (e-ink) display มาใช้งานใน Warehouse & Manufacturing สามารถแบ่งเป็น 3 โซลูชั่นหลัก ดังนี้

 • Material Card

  Warehouse : ขั้นตอนการรับ/เช็ค/เบิก สินค้าในคลัง ด้วย Material Card

 • Smart Trolley

  Pre-Production : ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบก่อนการผลิต ด้วย Smart Trolley

 • Production Run Card

  Production : ตรวจสอบและติดตามตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการทำงาน ด้วย Production Run Card

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing

Production
Run Card

ติดตามได้ทุกขั้นตอนทั้งปัจจุบันและอนาคต จนถึงจบกระบวนการ

ปัญหาส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิตคือขั้นตอนของการผลิตมีความซับซ้อน ชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ได้ถูกผลิตแบบสำเร็จภายในกระบวนการเดียว ต้องถูกส่งต่อไปอีกหลายขั้นตอน

การใช้ป้ายดิจิตอลหรือ E-Paper (E-ink) Display จึงช่วยเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำในกระบวนการได้

โดย e-paper (e-ink) display จะแสดงข้อมูลสถานะของชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ ช่วยให้พนักงานทราบข้อมูลได้แบบ Real-Time ถึงสถานะการผลิตปัจจุบัน และการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป โดยไม่ต้องปรินท์ข้อมูล และติดกระดาษเพื่อเปลี่ยนสถานะให้ยุ่งยากและเสียเวลา

Production Run Card For Process tracking :

ตรวจสอบและติดตามกระบวนการทำงาน ด้วยการ Scan barcode บน production run cards

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing
Production Run Card
E-Paper display in Warehouse & Manufacturing
Production Run Card

Smart
Trolley

เตรียม Order ของวัตถุดิบก่อนการผลิตในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ แจ้งเตือนด้วยไฟกระพริบทันที หากมีของใกล้หมด

เตรียม Order ของวัตถุดิบก่อนการผลิตในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ด้วยการแสดงข้อมูลของวัตถุดิบ/ปริมาณที่ต้องใช้/Location จาก e-paper (e-ink) display ที่ติดตั้งไว้บนรถเข็น แทนระบบ Manual แบบการใช้กระดาษ ดังนี้

What ‘s Different ?

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing
E-Paper display in Warehouse & Manufacturing
Material Information :
แสดงข้อมูลวัตถุดิบ ปริมาณที่ต้องใช้
E-Paper display in Warehouse & Manufacturing
Serving information :
ไฟสถานะแจ้งเตือนพนักงาน เพื่อเติมวัตถุดิบ

Material Information

เมื่อการผลิตในแต่ละวันใช้วัตถุดิบและปริมาณที่แตกต่างกัน การใช้ระบบเดิมแบบกระดาษจึงเสียเวลาปรินท์ และแปะลงบนกล่องในรถเข็นทีละกล่อง ซึ่งการเปลี่ยนมาใช้ e-paper (e-ink) display จึงช่วยลดขั้นตอนส่วนนี้ลง ช่วยให้การเตรียมวัตถุดิบรวดเร็วยิ่งขึ้น

Serving information

หน้าจอหลักของ Smart Trolley ช่วยให้พนักงานสามารถเข็นรถไปยัง Station และหยิบวัตถุดิบที่ต้องใช้ใน Production Line ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ หากวัตถุดิบในไลน์ผลิตใกล้จะหมด ข้อมูลจากเครื่องจักรที่ส่งไปยัง Server ส่วนกลาง สามารถตั้งค่าเพื่อให้ e-paper (e-ink) display แจ้งเตือนพนักงานเติมวัตถุดิบได้อีกด้วย โดยสามารถแสดงข้อมูลเป็นสีแดง หรือการกระพริบไฟเพื่อแจ้งเตือน

Material
Card

ป้องกันวัตถุดิบขาด Stock และลดปริมาณของค้าง stock จนหมดอายุ

ป้องกันวัตถุดิบขาด Stock และลดปริมาณของค้าง stock จนหมดอายุ ด้วยป้ายดิจิตอลที่สามารถ Update ข้อมูลสินค้า/วัตถุดิบคงคลัง ได้อัตโนมัติแบบ Real-Time ตั้งแต่การรับสินค้าเข้าคลังไปจนถึงการเตรียมวัตถุดิบในการผลิต

e-paper (e-ink) display สามารถนำมาใช้พื่อปรับปรุงการดำเนินงานในคลังสินค้าของอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยการแสดงข้อมูล SKU, จำนวน, ปริมาณ, วันเดือนปีที่ผลิต, Lot No. หรือ Location ไว้บนหน้ากล่องผลิตภัณฑ์หรือบนชั้นวาง รวมถึงสัญญาณแจ้งเตือนสถานะด้วยไฟ

ซึ่งโซลูชั่นนี้ช่วยให้พนักงานสามารถเช็คสินค้ารับเข้า – คงคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยการสแกน Barcode จาก e-paper (e-ink) display ได้ทันที ไม่ต้องรอปรินท์ เพื่อเปลี่ยนป้ายใหม่ เมื่อมีการเบิกสินค้าออกไป

Receiving การรับสินค้าเข้าคลัง

Scan Barcode ผูกสินค้า/วัตถุดิบที่รับกับ e-Paper ข้อมูลสินค้าแสดงขึ้นได้ในทันที

Picking Raw Material

แสดงตัวเลข/ปริมาตร ของ Material คงเหลือตามจริง เมื่อมีการเบิก/ถ่ายวัตถุดิบออกไปใช้งานเพื่อเตรียมการผลิต โดยสามารถตั้งค่าให้ e-Paper เปลี่ยนเป็นสีเเดง เพื่อเเจ้งเตือนให้พนักงานทราบ เมื่อ Material คงเหลือน้อยกว่าที่กำหนด

e-Material Card-1
Receiving :
แสดงข้อมูลสารบนหน้าจอแบบอัตโนมัติ
e-Material Card-2
Picking Raw Material :
Scan วัตถุดิบ เบิกสินค้า ตัดปริมาณอัตโนมัติ
how-to-work-2

E-Paper
Display Product

How it works

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing

E-Paper (E-Ink) Display เป็นป้ายดิจิตอลที่สามารถส่งข้อมูลทาง Internet ได้โดยตรง ไม่ต้องเดินสาย จัดการและควบคุมโดยซอฟต์แวร์และ Database มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้อย่างยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย จึงเหมาะกับการผลิตในอุตสาหกรรม และคลังสินค้า

Features

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing

อายุการใช้งานยาวนาน

Power- saving electronics Long battery life 5 years

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายจากตัวควบคุม

เพียงติดตั้งตัวรับส่งสัญญาณไว้ทุกๆ 30 เมตร เพื่อการกระจายสัญญาณไปยังทุก Displays

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing

ติดตั้งได้ทุกที่ แม้อากาศเย็นจัด

ติดตั้งใน freeze หรือห้องเย็นได้ เพราะรองรับอุณหภูมิได้ถึง -20 °C

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing

Update ข้อมูลรวดเร็ว

เปลี่ยนข้อมูลบนหน้าจอจากส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว ความเร็วในการ Update 5-40 วินาที

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing

เลือกขนาดหน้าจอได้ตามต้องการ

สามารถเลือกขนาดของป้ายดิจิตอลได้ ตามความเหมาะสมของพื้นที่

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing

รักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน

Save costs, Save Environment with ePaper ลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดแรงงานคน

Contact Us Today!

เพื่อประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อที่ดียิ่งขึ้น Riverplus บริการออกแบบโซลูชั่น และติดตั้งแบบครบวงจร สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต และคลังสินค้า

เปลียนระบบการทำงานที่ซับซ้อน ยุ่งยาก ให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น พร้อมสำหรับยุค Industrial 4.0

E-Paper display in Warehouse & Manufacturing

Talk to Us

กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ Riverplus ยินดีช่วยเหลือคุณในทุกด้าน