เพราะ “คุณภาพ” คือสิ่งสำคัญในธุรกิจโลจิสติกส์

logistic-importance

เพราะความสำคัญของโลจิสติกส์คือ "คุณภาพ"

โลจิสติกส์ - logistic

       การนำเสนอบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ คือสิ่งหนึ่งที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และทำให้ลูกค้าเกิดความ Loyalty ซึ่งจากข้อมูลการรายงานล่าสุดของ XI Logistic Circle Barometer SIL 2020 ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าให้กับบริษัทมากที่สุด ตามมาด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ความยืดหยุ่น ความเชี่ยวชาญ ความเร็ว การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ และความยั่งยืน

 

       ในกรณีของบริษัทโลจิสติกส์ที่เน้นการทำงานอย่างมีคุณภาพและสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มมาเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการเล็กๆ ที่โดยรวมแล้วมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน

 

       ใน Stock Logistic ในฐานะผู้ดำเนินการด้านโลจิสติกส์ที่จัดการปริมาณการนำเข้าและส่งออกจากทุกมุมโลก คุณภาพเป็นพื้นฐานที่บ่งบอกถึงขั้นตอนการทำงานของเราทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น ความเร็วในการจัดส่ง สถานะของผลิตภัณฑ์ การสื่อสารกับลูกค้า หรือการจัดการที่ถูกต้องในคลังสินค้าและการขนส่งเป็นซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราทำงาน

 

       Process excellence

       ความเป็นเลิศของกระบวนการเชื่อมโยงกับคุณภาพเป็นอย่างมาก Supply Chain ที่ต้องทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพแบบไร้ที่ติ ทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นไปตาม Flow เพื่อปรับปรุงบริการ ซึ่งที่สุดแล้วก็คือการปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของแต่ละบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องของความสามารถในการคาดการณ์ที่ดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือความผันแปรที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้าย

 

       Sustainability

       นอกเหนือจากปัญหาในเรื่อง Supply Chain แล้ว ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ยังต้องเพิ่มการใส่ใจดูแลโลก ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ในตอนนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ซึ่งยังต้องพัฒนาและแก้ไขในเรื่องนี้กันต่อไป เช่น การใช้ยานพาหนะที่ก่อมลพิษน้อยลง โดยการพัฒนาเชื้อเพลิงรูปแบบใหม่ การดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองของเส้นทางและหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็น ยิ่งไปกว่านั้น การรักษาสิ่งแวดล้อมมักจะมาพร้อมกับการทำให้กระบวนการมีความโปร่งใส ซึ่งมีผลต่อแนวคิดแห่งความเป็นเลิศในบริษัท

 

แปลและเรียบเรียงข้อมูลจาก : https://www.stocklogistic.com