Application

The application is your assistant

unnamed_5

   ระบบการจัดการบริหารคลังสินค้า กลายเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นถ้าปราศจากอุปกรณ์สำหรับคำสั่งซื้อหรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีความแม่นยำและประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการจัดการบริหารสินค้าคงคลังนั้นจะต้องมีระบบรับเข้าที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีขั้นตอนและการจัดส่งสินค้าในหลากหลายรูปแบบอีกด้วย

   (DWS) เป็นโซลูชั่นที่มีประโยชน์กับ Parcel and logistics เราได้รวม Robot arm เครื่องชั่งน้ำหนัก และกล้อง Vision เข้าด้วยกัน จึงสามารถที่จะหยิบพัสดุไปวางบนเครื่องชั่งน้ำหนัก ถ่ายภาพพัสดุ วัดขนาดพัสดุ ตรวจสอบสภาพพัสดุและแจ้งพัสดุที่บรรจุภัณฑ์เสียหายได้ทันทีจึงทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความถูกต้องมากขึ้นและมีความเป็นมาตรฐาน

Application
triangle_8
Application

   โซลูชันแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบอัตโนมัติในการจัดเรียงพาเลท มีซอฟต์แวร์ในตัวช่วยให้ผู้ใช้ตั้งค่า และข้อกำหนดในการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถทำการจำลองการวางพาเลท และการทดสอบการชนล่วงหน้า สามารถลดระยะเวลาในการตั้งค่าพาเลทจากปกติ 6 เดือนเหลือเพียง 5 นาทีเท่านั้น โซลูชันนี้สามารถใช้ได้กับหลายอุตสาหกรรม เช่น คลังสินค้า โลจิสติกส์ การแปรรูปอาหารและการผลิต

triangle_Picking-Cart

   ลดเวลา และข้อผิดพลาดในการจัดเตรียม และหยิบใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนแผงวงจร Electronic ด้วยป้ายกำกับชั้นวางแบบ Electronic

   (ESL)ESL Electronic Shelf Label ได้ถูกเลือกมาแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ และลดขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา และพนักงานจำนวนมากในการทำงาน ในรูปแบบ Smart Shelf System