เทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่จะมาแรงในปี 2030

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์กับเทคโนโลยี         อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยังคงถูกพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกับ E-commerce ที่อนาคต ภายในอีก 5 - 15 ปีข้างหน้าจะมีระบบหรือการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งแนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และ Supply Chain เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า มีดังนี้         1. Big Data       …

Continue Reading เทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่จะมาแรงในปี 2030