Voice Picking ลดการทำงานแบบคอขวด จัดการคลังสินค้า บริหารเวลาให้ Productive

logistic-4-2

          จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดเวลาการทำงานที่ซับซ้อนและขั้นตอนในคลังสินค้า จากเดิมที่พนักงานต้องหยิบรายการสินค้าตามคำสั่งในเอกสาร ซึ่งพบทั้งปัญหาความล่าช้าในการค้นหา และความผิดพลาดในการหยิบรายการสินค้า คุณสามารถหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้ด้วยระบบการสั่งงานด้วยเสียง Voice Picking 

          Voice Picking เป็นอุปกรณ์ที่ติดไว้ที่พนักงานทำหน้าที่หยิบสินค้าในคลังเพื่อทำการจัดส่ง ช่วยในการสั่งการ ค้นหาสถานที่จัดเก็บ และจัดลำดับในการหยิบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานไม่จำเป็นต้องถือเอกสารระหว่างการหยิบสินค้า คำสั่งเสียงจะบอกและนำทางพนักงานไปยังช่องทางเดินของสล็อตที่ถูกต้อง จากนั้นพนักงานยืนยันสถานที่ด้วยการใช้ตัวเลขตรวจสอบ โดยพูดใส่ชุดหูฟังเพื่อให้อุปกรณ์รายงานผลได้ทันที  หลังจากที่ได้มีการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ ERP ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานทราบถึงรายการสิ่งของในคลังสินค้าได้แบบเรียลไทม์ เพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้ขั้นตอนการจัดส่งมีความแม่นยำ และถูกต้องในการจัดส่งสินค้ามากขึ้น

 

Picking System - voice picking

 

          ตัวอย่างการนำ Voice Picking มาใช้ในการจัดการคลังสินค้า 

          บริษัท Atlantic Grupa ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำระดับภูมิภาคที่ให้บริการลูกค้าในกว่า 40 ประเทศ ได้นำ Voice Picking เข้ามาใช้จัดการระบบคลังสินค้าเพื่อรองรับศูนย์กระจายสินค้าถึง 19 แห่ง

          โดย Atlantic Grupa เริ่มดำเนินการนำ Voice Picking เข้ามาใช้ในศูนย์กระจายสินค้า 4 แห่งในโครเอเชีย ที่มีพื้นที่ทั้งหมด 24,000 ตารางเมตร และมีรายการสินค้ากว่า 2,400 SKU

          ภายในปีแรกพบว่าประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมเพิ่มขึ้น 22% และมีความผิดพลาดลดลงถึง 50% นอกจากนี้ Altantic Grupa ยังพบว่าการใช้ Voice Picking มีข้อดีในเรื่องของความรวดเร็ว และความสะดวกในการใช้งาน ใช้เวลาฝึกอบรมพนักงานในคลังสินค้าลดลงเมื่อเทียบกับการใช้ระบบเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้มากขึ้น

          ดังนั้น ในโลกที่คุณต้องการทุกความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ การใช้ Voice Picking เข้ามาช่วยทำให้ระบบการจัดคลังสินค้ามีประสิทธิภาพและความแม่นยำที่สูงขึ้น สามารถลดต้นทุนให้ธุรกิจคุณได้ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  หากคุณกำลังมองหาโซลูชั่นสำหรับ logistics เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับคุณ การใช้ Voice Picking อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคุณในตอนนี้