สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ส่งของไว จัดส่งของถึงมือลูกค้าได้ทันใจ ด้วยการใช้ระบบ Picking Cart

logistic-3
Picking Cart_

 

          ในยุคออนไลน์ ที่ผู้คนต้องการความรวดเร็วที่ต้องแรงกว่า 5G ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Internet การรับส่งข้อมูลข่าวสาร หรือการบริการขนส่งต่างๆ ที่เรียกได้ว่าในตอนนี้หากบริษัทใดที่มีความรวดเร็วกว่าย่อมได้เปรียบในด้านการแข่งขันมากกว่า 

           ดังนั้น ในธุรกิจก็เช่นเดียวกัน ความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ ในส่วนของคลังสินค้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากมีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะส่งผลให้การกระจายหรือการจัดส่งสินค้ารวดเร็ว แม่นยำ และส่งถึงมือลูกค้าได้ทันใจ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า แต่ในทางตรงกันข้าม หากการจัดการออเดอร์ใช้ระยะเวลานาน ก็จะส่งผลให้การขนส่งเกิดความล่าช้า ยิ่งเป็นสินค้าที่มีอายุระยะสั้นก็จะทำให้เกิดความเสียหายตามมาอีกด้วย

           Picking Cart จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการเบิกสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันหากคุณยังใช้การจัดการด้วยระบบเอกสารในการดำเนินการ คงทราบกันดีว่า การหยิบสินค้าตามรายการในเอกสารของพนักงานต้องใช้ระยะเวลามากในการค้นหา หากประเภทสินค้ามีจำนวนมาก โอกาสผิดพลาดในการหยิบยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย 

 

Picking Cart เข้ามาแก้ปัญหาได้อย่างไร

          Picking Cart คือระบบหนึ่งที่อยู่ใน Digital Picking Systems โดย Picking Cart เป็นรถเข็นที่ติดตั้งหน้าจอแสดงผลไว้  ในรถเข็นจะวางภาชนะได้หลายใบ มีระบบไฟเพื่อบอกตำแหน่งในการวางสินค้า พนักงานจะหยิบสินค้าตามคำสั่งที่แสดงบนหน้าจอ จากนั้นทำการสแกน Barcode เพื่อยืนยันชนิดและจำนวนของสินค้า ทำให้สามารถจัดการออเดอร์พร้อมกันได้ทีละหลายออเดอร์ กระจายสินค้าในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งเวลา และแรงงานคน ลดข้อผิดพลาดของการทำงานลงกว่า 80%

          นอกจากนี้ Picking Cart ยังสามารถติดตามสถานะของสินค้า ตรวจสอบได้ว่าออเดอร์มีการส่งครบตามจำนวนรายการและจำนวนที่ส่งหรือไม่ แสดงรายการสินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้ครบตามจำนวน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจในการเติมสินค้าครั้งต่อไป โดยไม่ต้องใช้การคาดเดาด้วยสายตา อีกทั้งยังสามารถวัด Perfomance การทำงานของพนักงานแต่ละคนได้อีกด้วยว่ามีประสิทธิภาพในการหยิบสินค้าได้ตามเป้าหมายหรือไม่

          หากมองในระยะยาวแล้ว การนำระบบ Picking Cart มาใช้งานในคลังสินค้า ย่อมคุ้มค่ากับการลงทุน เพราะนอกจากประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอีกด้วย