Voice Picking ลดการทำงานแบบคอขวด จัดการคลังสินค้า บริหารเวลาให้ Productive

จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดเวลาการทำงานที่ซับซ้อนและขั้นตอนในคลังสินค้า จากเดิมที่พนักงานต้องหยิบรายการสินค้าตามคำสั่งในเอกสาร ซึ่งพบทั้งปัญหาความล่าช้าในการค้นหา และความผิดพลาดในการหยิบรายการสินค้า คุณสามารถหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้ด้วยระบบการสั่งงานด้วยเสียง Voice Picking 

Continue ReadingVoice Picking ลดการทำงานแบบคอขวด จัดการคลังสินค้า บริหารเวลาให้ Productive