รู้จักกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตของวงการ supply chain & logistics

future-technology

supply chain & logistics

       “ อนาคตของ supply chain กำลังเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก จากการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งมีการเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าและระบบการจัดจำหน่าย มีความฉลาด มีอิสระและเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น” CIPS กล่าว

      เมื่อพูดถึงผู้ที่มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรม 4.0  ในการดำเนินงานกลยุทธ์ใด ๆ “ต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจในระดับที่มากพอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเฉพาะหรือเครือข่ายซัพพลาย” CIPS ให้ความเห็น

      อย่างไรก็ตามความท้าทายและอุปสรรคสำหรับองค์กร ยังรวมถึง

supply chain & logistics -1

       อุตสาหกรรม 4.0: สิ่งที่ต้องทำสำหรับเทคโนโลยี supply chain

       “ อุตสาหกรรม 4.0 เป็นแนวทางของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นรากฐานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในอนาคต” CIPS กล่าว

       เทคโนโลยีขั้นสูงที่ควบคุมในอุตสาหกรรม 4.0 ได้รับการตั้งค่าเพื่อปรับโครงสร้างระบบการผลิตทั้งหมด โดยเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์แบบอะนาล็อกและแบบรวมศูนย์ในระบบที่เป็นดิจิทัลและการกระจาย

       CIPS คาดว่าความก้าวหน้าดังกล่าวจะผลักดันให้เกิดการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งในด้านความยืดหยุ่นของประสิทธิภาพและระบบอัตโนมัติในการจัดจำหน่ายรวมทั้งลดต้นทุนการผลิตที่ไม่จำเป็น ปรับปรุงการขนส่งสินค้า, การบริการและประสิทธิภาพของธุรกิจ เพิ่มปริมาณงาน ลดเวลาในการทำงานและรักษาคุณภาพ

       วิธีเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0

       เมื่อพูดถึงการพัฒนาที่ชาญฉลาดและดียิ่งขึ้นของการเชื่อมต่อเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน CIPS เน้นย้ำว่า อุตสาหกรรม 4.0 จะมีบทบาทสำคัญในการให้บริการ “ความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน, การติดตามแบบเรียลไทม์, การคาดการณ์ที่ดีขึ้น, การคิดเชิงวิเคราะห์, การตัดสินใจที่ดีขึ้น, การเพิ่มประสิทธิภาพ, และเพิ่มระบบอัตโนมัติในการทำงานซ้ำ ๆ ”

       เหตุผลที่องค์กรต่างๆลงทุนในเทคโนโลยีซัพพลายเชน

      เทคโนโลยีขั้นสูงที่ควบคุมในอุตสาหกรรม 4.0 ได้รับการตั้งค่าเพื่อปรับโครงสร้างระบบการผลิตทั้งหมด โดยเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์แบบอะนาล็อกและแบบรวมศูนย์ในระบบที่เป็นดิจิทัลและการกระจาย

       CIPS คาดว่าความก้าวหน้าดังกล่าวจะผลักดันให้เกิดการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งในด้านความยืดหยุ่นของประสิทธิภาพและระบบอัตโนมัติในการจัดจำหน่ายรวมทั้งลดต้นทุนการผลิตที่ไม่จำเป็น ปรับปรุงการขนส่งสินค้า, การบริการและประสิทธิภาพของธุรกิจ เพิ่มปริมาณงาน ลดเวลาในการทำงานและรักษาคุณภาพ

supply chain & logistics -2

       CIPS รายงานว่า“ ผู้ที่ปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทานอยู่ในสถานะที่ดีที่จะเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ โดย 66% ให้ความสำคัญกับรูปแบบการให้บริการอยู่แล้ว”  บริษัท ยังระบุว่า“ ผู้ที่ลงทุนในเทคโนโลยีขนาดใหญ่อาจส่งผล
อย่างก้าวกระโดดล้ำหน้าคู่แข่งมากกว่า 10 ปี”

        16 เทคโนโลยีที่คาดว่าจะมาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมซัพพลายเชน ได้แก่ : การประมวลผลแบบคลาวด์, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่, internet of things (IoT), smart sensors, ระบบทางกายภาพในโลกไซเบอร์, การพิมพ์ 3 มิติ (การผลิตแบบเพิ่มเติม), machine learning, ความเป็นจริงเสมือน (VR), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ระบบประมวลผลการผลิต, blockchain, โดรน, หุ่นยนต์, การทำงานร่วมกับหุ่นยนต์, augmented reality (AR) และยานยนต์อัตโนมัติ

เรียบเรียงและแปลข้อมูลจาก : https://www.supplychaindigital.com