6 ประเด็นสำคัญ ทำไมต้องใช้ Pick to Light ในคลังสินค้า

pick-to-light-benefit-blog

       ระบบ Pick-to-Light คืออะไร?

        ระบบ Pick-to-light เป็นระบบที่เรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ และเป็นเทคโนโลยีการจัดการคำสั่งซื้อประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพในการหยิบ ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนแรงงานของคุณลงได้ เนื่องจากระบบ Pick-to-light นั้นไม่ต้องใช้กระดาษ ใช้เพียงจอแสดงผล ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรที่ติดตั้งใน storage เพื่อแนะนำพนักงานในการหยิบ วาง คัดแยก หีบห่อ หรือผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การนำระบบ Pick-to-light จึงเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความแม่นยำในการหยิบ ในขณะที่ลดต้นทุนไปพร้อมๆ กัน

     ประโยชน์ของระบบ Pick to Light

Pick to Light 6 ประเด็นสำคัญ ทำไมต้องใช้ Pick to Light ในคลังสินค้า

 

       สะดวกในการใช้งาน

       การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในการหยิบแบบเดิมอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของคลังสินค้า แต่ด้วยระบบ Pick to light ที่มีประสิทธิภาพ บริษัทต่างๆ สามารถลดการฝึกอบรมลงเหลือ 30-45 นาทีเท่านั้น

       System Integration

       หลายๆ บริษัทสามารถติดตั้งระบบ Pick to light แบบ standalone ได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านคลังสินค้า บริษัทสามารถรวมระบบ Pick-to-light เข้ากับระบบการจัดการคลังสินค้าที่มีอยู่ (WMS) การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การจัดการ supply chain หรือระบบโฮสต์อื่นๆ สำหรับการควบคุมคลังสินค้าในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ระบบ Pick-to-light ระดับ advance ยังสามารถสร้างรายงานอัตราการ pick เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและตัวชี้วัดอื่นๆ หรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความแปรปรวนในโซนงาน เพื่อพิจารณาความต้องการของแรงงานตามปริมาณงาน

       เพิ่มประสิทธิภาพ

       ระบบ Pick to light มักจะติดตั้งตามโซนงานที่มีอยู่ ซึ่งช่วยลดการเดิน ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน นอกจากนี้ หากออเดอร์ต้องผ่านโซนงานหลายโซน ระบบ pick-to-light จะทำตามคำสั่ง ซึ่งช่วยลดเวลาที่ไม่ได้ใช้งานอีกด้วย

       ระบบ Pick-to-light บางระบบสามารถติดตั้งบน mobile cart หรือระบบ conveyor ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวก็สามารถจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ ผ่านโซนของคลังสินค้าหลายโซน

       ระบบ Paperless

       ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดเวลาการทำงานลงได้ โดยขจัดขั้นตอนในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลแบบใช้กระดาษแบบ

เดิมๆ

Picking System -Pick to Light

       

       ปรับปรุงความแม่นยำในการสั่งซื้อ

       จากมุมมองด้านการบริการลูกค้า ประโยชน์สูงสุดสำหรับระบบ Pick-to-light คือเกิดข้อผิดพลาดในการหยิบน้อยลง และระบบ Pick-to-light ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตามคำสั่งซื้ออีกด้วย

       ลดต้นทุนแรงงาน

       วิธีการ pick แบบเดิมที่รวมกันแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดในการดำเนินงานคลังสินค้า แต่เมื่อคุณปรับใช้ระบบสำหรับการเดินน้อยลง เวลาในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่สั้นลง ความแม่นยำในการสั่งซื้อที่มากขึ้น ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้นำไปสู่ข้อดีอีก 1 นั่นคือ ต้นทุนแรงงานที่ลดลงนั่นเอง             

       ระบบ Pick to light สามารถทำได้ง่ายเพราะถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน สำหรับการติดตั้งระบบนั้น ขึ้นอยู่กับงบประมาณและข้อกำหนด เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่จะขยายระบบ Pick-to-light ปัจจุบันของคุณโดยการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น