แนะนำรถ AGV ในอุตสาหกรรม l Quicktron M100/M60

agv-1

      รถ AGV ꘡QuickTron
      ผู้นำด้าน Intelligent Warehouse Robot 

      QuickTron มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะภายในอาคาร โดยไม่ต้องใช้การควบคุมโดยมนุษย์ ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ โดยใช้โซลูชันระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น เช่น การหยิบจับอย่างชาญฉลาด การจัดเรียงและการขนส่งแบบอัจฉริยะ ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดที่มาจากการ Disruption ในวงการอุตสาหกรรม การรวมกันระหว่าง Software และ  Hardware จนทำให้เกิดระบบการทำงานอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ในด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า

 

       รถ AGV ꘡ Quicktron M100/M60
       Intelligent Picking System Solution

       จากระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ QuickTron Intelligent Picking System Solution ประกอบด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ชั้นวางสินค้าเคลื่อนที่ สถานที่เติมและหยิบสินค้า ระบบการจัดการคลังสินค้า  หรือ WMS และระบบควบคุมหุ่นยนต์ หรือ RCS โดยศูนย์กลางทำงานอยู่บนระบบซอฟต์แวร์อัลกอริทึมแบบ Al-algorithm ซึ่งโซลูชั่นนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับระบบการดำเนินงานคลังสินค้าทั้งหมด รวมถึงการจัดเรียงสินค้า การเติม การส่งคืน การตรวจนับสินค้าคงคลัง และอื่น ๆ

 

      Rack capable being moved to any designated operator

       ในระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยก (รวมถึงการจัดวาง การเติม การเรียงลำดับ การตรวจนับสินค้าคงคลัง และการส่งคืน) ซึ่งการใช้ระบบนี้ ทำให้พนักงานทุกคนไม่จำเป็นต้องเข้าถึงพื้นที่นี้ทั้งหมด เพียงแค่ยืนอยู่ประจำจุดและระบบจะกำหนดให้รถ AGV ย้ายชั้นวางไปยังจุดที่ต้องการ และเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำแนะนำของระบบเรียบร้อยแล้ว ชั้นวางจะถูกย้ายกลับไปยังพื้นที่คัดแยก

 

      More application scenarios

      E-commerce medicine, new retail, 3PL, costume, manufacturing industry

รถ AGV - quicktron agv -1

รถ AGV - quicktron agv -2

รถ AGV - quicktron agv - 3