เสริมแกร่ง Logistics ให้ธุรกิจคุณมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม 500%

logistic-1

Logistics และเทคโนโลยี

         อ.วรินทร์ รอดโพธิทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน ได้กล่าวไว้ว่า “ ภายใน 5 ปีข้างหน้านี้ 85% ของอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยที่ไม่มีการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของยุค 4.0 จะไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และ 53% ของ SMEs อาจต้องปิดกิจการ! ”

          ดังนั้น จึงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการเตรียมพร้อมรับเทคโนโลยีและเสริมทักษะที่สูงขึ้น เพื่อนำมาปรับใช้ในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หาก Transform ตัวเอง ปรับตัวให้เร็ว นำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้เพื่อแข่งขัน ยิ่งมีโอกาสสูงที่ธุรกิจคุณจะได้ไปต่อ

          การจัดการด้าน Logistics และระบบคลังสินค้าจึงถือเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาให้ธุรกิจคุณก้าวสู่ Industry ยุค 4.0 จากแต่เดิมที่คลังสินค้าเป็นเพียงที่เก็บของ ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงสู่คลังสินค้าอัจฉริยะ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ธุรกิจของคุณได้ไปต่อในอนาคต แต่ยังทำให้ Supply Chain Management ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

logistics - smart warehouse

 

คุณลักษณะคลังสินค้าอัจฉริยะ ประกอบด้วย

 1. นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยให้การจัดเก็บ และขนถ่ายสินค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 2. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้น้อยลง และให้มีอัตราการหมุนเวียนสินค้าสูง
 3. สร้างระบบปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงขึ้น
 4. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
 5. เทคโนโลยีและอุปกรณ์สิ่งอำนวยการที่มีคุณภาพสูง
 6. ระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ และมีการปรับปรุงระบบสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วถึง

 

          โดยลักษณะดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องหาโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด  RiverPlus ขอแนะนำระบบที่ช่วยบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนและความผิดพลาดในคลังสินค้า  ดังนี้

 

1. เพิ่มความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าด้วย Digital Pick/Put to Light Systems ระบบหยิบสินค้า ชิ้นงาน หรือส่วนประกอบโดยใช้สัญญานตามไฟ

Logistics เสริมแกร่ง Logistics ให้ธุรกิจคุณมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม 500%

 

2. จัดการสินค้าพร้อมๆ กันทีละหลาย Order ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ด้วย Picking cart รถเข็นเคลื่อนที่ 

Logistics เสริมแกร่ง Logistics ให้ธุรกิจคุณมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม 500%

 

3. Voice Picking System ทำให้การจัดส่งสินค้าง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยระบบนำทางด้วยเสียง

Logistics เสริมแกร่ง Logistics ให้ธุรกิจคุณมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม 500%

 

4. เคลื่อนย้ายของ อุปกรณ์ในคลังสินค้า โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน ด้วย AGV หุ่นยนต์อัจฉริยะ

Logistics เสริมแกร่ง Logistics ให้ธุรกิจคุณมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม 500%

 

          สิ่งที่คุณจะได้รับประโยชน์เมื่อนำระบบ Automation เหล่านี้เข้ามาใช้งานในคลังสินค้าและการขนส่ง

 • ลดต้นทุนในการจัดสินค้า การขนส่ง และใช้แรงงานคนลดลง
 • ตรวจสอบและควบคุมทุกขั้นตอนในคลังสินค้าได้ทันที
 • ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Human Error) ลงกว่า 80%
 • บริหารการขนส่งสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

 

          การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ยากที่จะหลีกเลี่ยง แต่เป็นสิ่งที่คุณรับมือได้ ถ้ามองเห็นและปรับตัว พัฒนาธุรกิจของคุณให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา และเป็นวิธีการที่ทำให้ธุรกิจของอยู่รอดในอนาคต ในเมื่อยุคนี้กลายเป็นยุคที่ disruption นั้นกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้ว

 

 

ที่มา :

https://wealthmeup.com

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/644494

http://rangypos.com

https://www.mreport.co.th