เพิ่มประสิทธิภาพการ Picking ให้สูงขึ้น 50%

logistic-2

หากปัญหาของคุณคือ

 • ส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า เนื่องจากกลุ่มสินค้ามีลักษณะคล้ายกันมาก ต้องใช้เวลาในการค้นหา 
 • เกิดความผิดพลาดในการหยิบสินค้าผิดรายการ หรือผิดจำนวน เนื่องจากมีคำสั่งซื้อ หรือ Order สินค้าเป็นจำนวนมาก 
 • ใช้เวลานานในการทำเอกสาร เพื่อเช็คสินค้า เข้า – ออกในคลังสินค้า และการส่งต่อข้อมูล
 • พนักงานมีประสิทธิภาพการทำงานไม่เท่ากัน เกิดความเสี่ยงในการหยิบสินค้าพลาด และใช้เวลานาน

 

เอาชนะปัญหาเหล่านี้ด้วย ด้วยระบบ Digital Picking Systems

          ด้วยระบบที่ใช้สัญญาณไฟเป็นตัวนำทาง เพียงติด Pick Tag ไว้ที่ Shelf ของสินค้า เมื่อมี Order ต้องจัดการสินค้า ระบบจะแสดงสัญญาณไฟและจำนวนสินค้าที่ต้องการหยิบใน Order นั้น ทำให้พนักงานในคลังสินค้า/โรงงาน สามารถหยิบสินค้าอย่างได้แม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น แม้ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเชี่ยวชาญก็สามารถทำได้

pick to light - picking

 

สิ่งคุณจะได้รับเมื่อติดตั้งระบบ

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสินค้า ช่วยลดกระดาษ เวลา และจำนวนพนักงาน
 • ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เช่น ชนิดของสินค้า จำนวน หรือลูกค้า
 • ง่ายต่อการเรียนรู้
 • ส่งสินค้าได้ตรงเวลา เพิ่มความรวดเร็วในการหยิบสินค้าได้ถึง 40 – 50%
 • สามารถทำให้ Stock ของสินค้าไม่ขาด โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อสินค้าต่ำว่า Minimum หรือ Shortage

pick to light - picking -2

 

Digital Picking Systems เหมาะกับธุรกิจใดบ้าง

 • Warehouse & distribution center
 • Machinery assembly plant
 • Food wholesale delivery center
 • Frozen food distribution center
 • Chilled food retailing delivery center
 • Book distribution center
 • Cosmetic delivery center
 • Drug center