เพิ่มศักยภาพ Food Supply Chains ปี 2021 ด้วยระบบอัตโนมัติ AGV

  • Post category:AGV

       หากพูดถึง AGV แล้ว คนส่วนใหญ่มักนึกหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเฉพาะ ราคาแพง และทำหน้าที่ตามขั้นตอนที่มีการกำหนดพื้นที่ไว้อยู่แล้ว แต่เทคโนโลยี AGV ในปัจจุบันนั้น ได้พัฒนาขึ้นเพื่อทำให้หุ่นยนต์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และมีฟังก์ชันเวลาการทำงานที่คุ้มค่าแก่การลงทุน ดังนั้น อุตสาหกรรมอาหารจึงหันมาใช้ระบบนี้รวมเข้ากับระบบ Automation ใน supply chain เพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งให้ดีขึ้นกว่าเดิม       ฟังก์ชันในเรื่องของความยืดหยุ่น เป็นคุณลักษณะเฉพาะด้วยเช่นกัน และยังเหมาะกับความต้องการทางด้านตลาดในปัจจุบันอีกด้วย        เมื่อผลกระทบของ…

Continue Reading เพิ่มศักยภาพ Food Supply Chains ปี 2021 ด้วยระบบอัตโนมัติ AGV