10 ประเภทของระบบ Order Picking ในคลังสินค้า

10-types-of-warehouse

       ความสำคัญของระบบ Order picking

 

Order Picking

 

       Order picking หรือการหยิบสินค้าตามรายการ ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ e-commerce และธุรกิจค้าปลีก และยังเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของระบบ order fulfillment อีกด้วย โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 50% ของการดำเนินงานใน fulfillment center และ 55% ของต้นทุนการดำเนินงานในคลังสินค้าทั้งหมด

       การหยิบสินค้าตามรายการถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดใน fulfillment center ดังนั้น ระบบ Order picking ที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบัน มีคลังสินค้าที่ใช้ระบบ order picking อยู่หลายประเภทเพื่อใช้เพิ่มผลผลิตและความแม่นยำ

       หากมีคลังสินค้าใดที่สามารถดำเนินการในขั้นตอน order picking ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ก็มักจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากที่สุด ดังนั้น การตัดสินใจเลือกระบบ order picking จึงต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ ซึ่งในบทความนี้เราจะพามาแนะนำให้คุณรู้จักกับระบบ order picking แต่ละประเภทที่ใช้ในคลังสินค้าและวิธีการ picking สินค้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

 

       ระบบ order picking ในคลังสินค้า

 

       Single order picking

       Single order picking พนักงานเป็นผู้หยิบสินค้าในคลังสินค้าและดึงข้อมูล SKU ทีละรายการ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ซึ่งระบบ picking นี้ใช้ได้ดีกับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก สามารถจัดการกับคำสั่งซื้อง่ายๆ ด้วยสินค้าเพียงไม่กี่ชิ้น

 

       Batch picking

       Batch picking หรือการหยิบเป็นชุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการหยิบสินค้าโดยการดึง SKU จำนวนมาก เพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อหลายรายการในแต่ละครั้ง ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเดินทางและเพิ่มความเร็วในการดำเนินการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับคลังสินค้าที่ได้รับคำสั่งซื้อหลายรายการที่มี SKU เดียวกัน ซึ่งพนักงานสามารถรวมออเดอร์หลายๆ ใบไว้คราวเดียวกัน จากนั้นก็นำไปคัดแยกให้ลูกค้าอีกครั้ง 

 

       Multi-batch order picking

       ระบบ Multi-batch order picking ช่วยลดเวลาในการหยิบสินค้าพร้อมๆ กันสำหรับใบสั่งซื้อหลายรายการ โดยทั่วไปพนักงานจะใช้ picking cart หลายชั้น เพื่อเลือก SKU หลายรายการสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดเหล่านั้น โดยระบบหยิบสินค้าประเภทนี้จะใช้สำหรับคำสั่งซื้อที่มาจากพื้นที่ต่างๆ ในคลังสินค้า ช่วยลดเวลาในการเดินทางโดยรวม เนื่องจากพนักงานจะเดินผ่านโซนที่หยิบสินค้านั้นเพียงครั้งเดียวเพื่อเลือกหยิบตามคำสั่งซื้อหลายรายการ

 

       Cluster picking

       การเลือกระบบ Order picking ประเภทนี้ เหมาะสำหรับคำสั่งซื้อหลายรายการในเวลาเดียวกัน พนักงานจะเดินทางผ่านคลังสินค้าเพื่อดึง SKU ตามคำสั่งซื้อที่มีหลายรายการและวางไว้ใน separate bin / คอนเทนเนอร์แต่ละตู้แยกกัน โดยจะเชื่อมโยงกับรายการสั่งซื้อ / รับสินค้าแยกกัน วิธีนี้จะช่วยลดการเดินทางซ้ำๆ ในโซนสินค้าเดิมๆ และไม่จำเป็นต้องคัดแยกแต่ละรายการคำสั่งซื้อใหม่ เนื่องจากพนักงานที่หยิบจัดเรียงและแยกไว้ให้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องใช้โซลูชัน WMS ที่ซับซ้อนเพื่อการจัดตารางเวลาและการกำหนด cluster ที่เหมาะสม

 

       Wave picking

       Wave Picking เป็นการรวม Order picking ประเภท  batch และ zone ไว้ด้วยกัน มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ได้รับคำสั่งซื้อในปริมาณมาก คำสั่งซื้อจะถูกจัดกลุ่มเป็นชุดหรือคลื่นตามปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตั้งของลูกค้า ความถี่ในการสั่งซื้อ ประเภทของคำสั่งซื้อ โซนการหยิบสินค้า วันที่จัดส่ง ฯลฯ พนักงานจะทำการเลือก SKU พร้อมกันๆ จากหลายโซนและส่งต่อเพื่อคัดแยกและรวมเข้ากับการจัดส่งแต่ละรายการ ซึ่ง Waves จะถูกกำหนดให้กับพนักงาน และกำหนดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

 

       Zone picking

       Zone picking เหมาะกับคลังสินค้าที่แบ่งออกเป็นโซนและมีการกำหนดการทำงานของพนักงานในแต่ละโซนไว้ พนักงานจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อโดยไปที่รายการรับสินค้าและดึง SKU ในโซนของตนเก็บไว้ เมื่อหยิบสินค้าทั้งหมดในโซนนั้นแล้ว กล่องคำสั่งซื้อจะถูกส่งต่อไปยังโซนอื่นๆ ด้วยวิธีนี้ SKU จะถูกหยิบและส่งผ่านจากโซนหนึ่งไปยังอีกโซนและทำการบรรจุเพื่อจัดส่งไปยังส่วนกลาง ซึ่งระบบการหยิบสินค้าประเภทนี้ช่วยลดเวลาในการเดินหยิบสินค้าได้อย่างมาก เนื่องจากมีพนักงานประจำอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างโซนและการเลือกคลื่น

 

       ประเภทของระบบ order picking ในคลังสินค้าอัตโนมัติ

       ระบบ order picking สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ หากเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะกลายเป็น modern warehouse ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

       มาดูกันว่าประเภทของ automated picking system ที่ใช้ในคลังสินค้าอัตโนมัตินั้นมีอะไรบ้าง 

 

       Pick-to-light

       ระบบหยิบสินค้าอัตโนมัติที่หยิบตามสัญญาณไฟ โดยติดตั้งระบบ pick-to-light LED และเครื่องสแกนบาร์โค้ดที่ rack และชั้นวางทั่วทั้งคลังสินค้า เมื่อพนักงานสแกนบาร์โค้ดที่แนบมากับกล่องสำหรับการจัดส่ง (ซึ่งเก็บข้อมูลสำหรับคำสั่งซื้อ) ไฟ LED สำหรับ SKU ที่แสดงในคำสั่งซื้อจะสว่างขึ้น และพนักงานจะทำการหยิบสินค้าตามไฟเหล่านี้ ฟังก์ชั่นการใช้งานระบบ Pick-to-light

 

       Voice picking

       ด้วยระบบ voice picking เป็นอุปกรณ์ที่ติดไว้ที่พนักงานทำหน้าที่หยิบสินค้าในคลังเพื่อทำการจัดส่ง คำสั่งด้วยเสียงจะระบุรายการที่ต้องหยิบและตำแหน่งของสินค้าได้แบบ real-time ซึ่งส่งผ่านชุดหูฟังที่พนักงานสวมใส่ไว้ โดยเชื่อมต่อกับระบบการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อทำให้กระบวนการหยิบสินค้าที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น จากนั้น เมื่อพนักงานหยิบสินค้าเรียบร้อยแล้วสามารถยืนยันด้วยคำพูดว่าหยิบสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวอย่างการนำ Voice Picking มาใช้ในการจัดการคลังสินค้า 

 

       Mobile scanner-based picking

       สำหรับการทำงานโดยใช้ระบบ mobile scanner-based picking สินค้าทั้งหมดในคลังสินค้าจะต้องมีบาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำกัน โดยพนักงานจะมี mobile scanner  ที่แสดงรายการการหยิบและตำแหน่งของ SKU แต่ละรายการในรายการสินค้า พนักงานจะสแกนแต่ละรายการตามที่หยิบ ถ้าหากพวกเขาสแกนรายการที่ไม่อยู่ในรายการที่หยิบ mobile scanner จะแจ้งข้อผิดพลาด ซึ่งฟังก์ชั่นในการตรวจจับข้อผิดพลาดนี้ช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการหยิบสินค้า และผู้จัดการคลังสินค้ายังสามารถจัดหาเส้นทางการหยิบสินค้าที่เหมาะสมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกด้วย

 

       Collaborative mobile robot

       ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในระบบ order picking มากขึ้น ซึ่งการทำงานในยุคก่อนหน้านี้ พนักงานจะต้องเข็นรถเข็นจากชั้นวางหนึ่งไปยังอีกชั้นวางหนึ่ง เพื่อหยิบสินค้าจากรายการที่กำหนด แต่ในยุคนี้ เมื่อมีการพัฒนา Collaborative mobile robot ขึ้นมา จึงได้เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆ ได้ทั่วทั้งคลังสินค้าให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ

        หุ่นยนต์เหล่านี้ได้เข้ามาช่วยในระบบ order picking  โดยสามารถจัดการงานด้วยตนเองในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังพื้นที่ที่กำหนด จากนั้นพนักงานจะหยิบสินค้าจากพื้นที่นั้นและวางไว้ในตะกร้า / ภาชนะของหุ่นยนต์

       Collaborative mobile robot ช่วยลดระยะการเดินทางในการหยิบสินค้าได้แบบ real-time และสามารถตั้งโปรแกรมตามประเภทของ order picking ได้ ไม่ว่าจะเป็น discrete, batch, zone และ cluster picking นอกจากนี้ Collaborative mobile robot ยังสามารถพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นได้ตลอดเวลา ด้วยเทคโนโลยี artificial intelligence และ machine learning  

       ระบบ order picking ในคลังสินค้า เป็นกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วและความแม่นยำในการหยิบสินค้า ซึ่งบริษัทต่างๆ สามารถนำระบบเหล่านี้ไปใช้งานอย่างน้อยหนึ่งระบบ เพื่อปรับปรุง order fulfillment operation ในธุรกิจของตนเอง

       ส่วนในการค้นหาระบบการหยิบสินค้าที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ คุณต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงจำนวนของ SKU ในคลังสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับ ปริมาณของสินค้าในแต่ละคำสั่งซื้อ ความสามารถในการดำเนินงานของพนักงาน ทรัพยากรทางการเงินและอื่นๆ ซึ่งเป้าหมายก็คือต้องเลือกระบบ order picking ที่ช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินการตามคำสั่งซื้อด้วยการใช้ทรัพยากร และการเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการให้น้อยที่สุด 

ข้อมูลจาก :

  • https://6river.com/types-of-warehouse-order-picking-systems/
  • https://cbsreview.acc.chula.ac.th
  • https://www.mycloudfulfillment.com/picking-process/#:~:text=2.%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20(Zone,%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9B