Pick to Light System

ระบบ Pick to Light คือ การหยิบสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Pick To Light คืออะไร...?

คือ “การหยิบตามสัณญาณไฟ” หลักการทำงานคือ นำอุปกรณ์ Pick Tag ไปติดตามชั้นวางสินค้า เมื่อมีการส่งข้อมูลเพื่อจัดสินค้าจะมีสัญญาณไฟและจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดงขึ้น แล้วพนักงานจะทำการหยิบตามสัญญาณไฟและตบไฟเพื่อยืนยันข้อมูลการหยิบกลับไปที่ระบบ

   การบริหารการจัดการกระจายสินค้าที่ดี ผู้บริโภคหรือสาขาต่างๆ ต้องได้สินค้าจำนวนที่ถูกต้อง และรวดเร็ว ซึ่งกระบวนการจัดสินค้าเป็นกระบวนการทำงานที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การนำเทคโนโลยีหรือระบบการจัดสินค้ามาใช้จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้ช่วยลดความผิดพลาดการหยิบสินค้าและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น ทั้งยังลดการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ เพราะสามารถจัดการทุกอย่างได้ผ่านระบบ และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดสินค้าได้ทันที

ทำไมต้องหยิบตามสัณญาณไฟ...?

Import Order แต่ละสาขาที่จะต้องจัดส่ง

ทำการเปิด Wave Order เพื่อจะเริ่มหยิบสินค้า

เปลี่ยนเป็น Scan Barcode หมายเลข Tote/Carton  ที่จะทำการจัด

หยิบสินค้าตามสัญญาณไฟที่แสดงบน Pick Tag

จัดส่ง Tote/Carton สินค้าไปยัง Store ที่กำหนด

เมื่อหยิบสินค้าครบตามจำนวนในแต่ละช่อง แล้วกดปุ่มยืนยันแล้วสัญญาณไฟจะดับลง

Complete Tag จะแสดงสัญญาณไฟและเสียงขึ้นมาเมื่อ Station  นั้นหยิบสินค้าครบแล้ว และเมื่อกดปุ่มยืนยันสัญญาณไฟและเสียงจะดับลง

Display Tag จะแสดงสถานะของ Tote/Carton ว่าต้องไป Station ถัดไปหรือจบงานเรียบร้อยแล้ว

Feature

จัดการข้อมูลและตรวจสอบสถานะ Order ได้อย่างแม่นยำ ลดความผิดพลาด

จัดการข้อมูล Location สินค้าในแต่ละ Zone ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

รายงานการหยิบสินค้า และรายงาน Shortage ที่สามารถตรวจสอบได้ทันที

รายงานข้อมูลตะกร้าสินค้าที่ใช้งานในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง

รายงาน KPI เพื่อแสดงตัวชี้วัดผลการงานหรือความสำเร็จของงาน

จัดการข้อมูลผู้ใช้งานภายในระบบได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

จัดการข้อมูลและการตั้งค่าอุปกรณ์ ที่สามารถเพิ่ม/ลด ได้

เชื่อมต่อกับระบบ WMS / ERP เพื่อนำเข้าข้อมูล Order และข้อมูลที่จำเป็นเข้าสู่ระบบ

ระบบหยิบตามสัณญาณไฟทำงานอย่างไร

  • พนักงานสแกนบาร์โค้ดรายการสั่งซื้อที่แนบมากับภาชนะบรรจุ หรือกล่องสำหรับการจัดส่ง
    (shipping cartons)
  • Pick Tag แสดงตัวเลขจำนวนสินค้าที่ต้องหยิบ และมีแสงไฟส่องสว่างขึ้น เพื่อนำผู้ปฏิบัติงานไปยังที่เก็บ และหยิบสินค้าตามจำนวนลงในภาชนะ แล้วกดปุ่มเพื่อยืนยันการหยิบสินค้า
  • ผู้ปฏิบัติงานหยิบสินค้าและยืนยันการหยิบจนกว่าจะครบทุกรายการ ระบบลำเลียงบรรจุภัณฑ์ไปยังสถานีอื่นๆ จนกว่าจะหยิบสินค้าได้ครบทุกคำสั่ง แล้วลำเลียงต่อไปยังตู้คอนเทนเนอร์เพื่อจัดส่งต่อไป
Modules of Pick To Light System
สร้างประโยชน์อะไรให้คุณได้บ้าง

ในคลังสินค้าระบบการหยิบตามสัณญาณไฟเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ
รวมถึงเพื่อลดข้อผิดพลาดในการหยิบสินค้า ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีอะไรที่มากกว่า

ง่ายต่อการเรียนรู้

ผู้ปฏิบัติงานในระบบการหยิบสินค้า อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการ และการจดจำตำแหน่งที่ตั้งของสินค้า และความซับซ้อนของคลังสินค้า สามารถฝึกอบรมเพียง 30-45 นาที ก็สามารถทำงานได้

ทำงานร่วมกับระบบอื่น

สามารถทำงานรวมกับระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือระบบโฮสต์อื่น ๆ ในการจัดการคลังสินค้า

ไม่ต้องใช้กระดาษ

ผู้ปฏิบิติงานลดเวลาในการทำงานไปได้มาก ที่ต้องเสียไปในการอ่าน หาและบันทึกด้วยวิธีการหยิบตามคำสั่งในกระดาษ

แม่นยำ

ความผิดพลาดในการหยิบสินค้าน้อยกว่า 0.1% ได้สินค้าตรงตามความต้องการ ทำให้ลูกค้ามีความสุขมากขึ้น

ลดต้นทุนด้านแรงงาน

วิธีการแบบดั้งเดิมทำให้การทำงานตามคำสั่งซื้อของคุณเป็นไปได้ช้า คุณต้องใช้แรงงาน และเวลาในการทำงานมาก ซึ่งนั้นหมายถึงต้นทุนที่คุณต้องจ่าย

จัดส่งได้ตรงเวลา

เมื่อกระบวนการทำงานของคุณไวขึ้น การจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าจะสามารถทำได้ไว และมีประสิทธภาพมากขึ้น

ตารางเปรียบเทียบการทำงานด้วยระบบดั้งเดิม กับระบบการหยิบตามสัณญาณไฟ

รายการ ระบบดั้งเดิม Pick to Light System
จำนวนพนักงานในการดำเนินงาน
8 คน
3 คน
จำนวนชิ้นงานที่หยิบได้ต่อชั่วโมง
200 ชิ้น / ชั่วโมง
1500 ชิ้น / ชั่วโมง
ความผิดพลาดในการหยิบ
0.6 %
0.0008 %

ระบบการหยิบสินค้าตามสัณญาณไฟ เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ทันสมัย คล่องตัว ลดต้นทุน
และความยุ่งยากในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อในคลัง หรือศูนย์กระจายสินค้าของคุณ

What we have done

ประสบการณ์ในการติดตั้งระบบมากกว่า 10 ปี

จำนวนการตั้งค่าอุปกรณ์ Pick To Light มากกว่า 30000 Tag

จำนวน Industry ที่ได้ติดตั้งมากกว่า 15 แห่ง

จำนวน Project ที่ได้ส่งมอบ มากกว่า 20 Projects

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ