อนาคตของธุรกิจโลจิสติกส์

THE-LOGISTICS-OF-THE-FUTURE

โลจิสติกสกับสถานการณ์ COVID-19

โลจิสติกส์ - ecommerce

       โลจิสติกส์และการดำเนินงานของ Supply Chain กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในช่วงวิกฤตโควิด -19 แต่เครือข่ายในการกระจายสินค้าถูกแรงกดดันมาเป็นเวลาหลายเดือนก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีความสามารถในการปรับตัว และความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก

       เมื่อเรายังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ โดยยังไม่เข้าสู่สภาวะที่ปกติ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้มีการตั้งคำถามถึงการขนส่งแบบใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากโควิด-19 หรือไม่ และจะเปลี่ยนอย่างไร ? 

       ซึ่ง Stock Logistic ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลกได้วิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ ไว้ดังนี้

 

       Increasing E-Commerce

       ตามรายงานบางฉบับพบว่า การเติบโตจากยอดขาย E-Commerce ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้เพิ่มขึ้นสูงถึง 50% และนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ ผู้เชี่ยวชาญบางคนได้กล่าวอีกว่าการเพิ่มขึ้นของ  E-Commerce ในช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่อโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ

 

       Environment

       ประเด็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เร่งให้เกิดวิกฤตโควิด -19 การเว้นระยะห่างหรือการ แยกตัวออกจากกัน ทำให้ต้องใช้พลังงานทดแทนที่มากขึ้น จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อข้อกำหนดการของภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนได้ชี้ไปที่ “Green Deal” ที่มีการส่งเสริมกันทั่วโลก 

 

       Increased teleworking

       ในช่วงวิกฤตสุขภาพ เป็นที่ชัดเจนว่า ระบบงานที่ทำงานได้ดีที่สุดคือระบบที่มีทีมงานที่เชื่อถือได้ ซึ่งต่างจากระบบที่มีแต่เทคนิคมากกว่า ในขณะเดียวกัน ระบบดิจิทัลได้ช่วยเพิ่มการทำงานในระยะทางไกล เช่น การทำงานที่บ้านหรือการทำงานนอกสำนักงาน ตามสถิติของธนาคารแห่งสเปนก่อนเกิดวิกฤต อัตราการทำงานแบบ Teleworking คือ 7.6% และตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 80% ซึ่งเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเพื่อให้บริษัท สมาคมหรือฝ่ายบริหารต่างๆ เริ่มนำมาพิจารณา

 

       Business dumping

       อ้างอิงจากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังประเทศอื่นในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด จุดประสงค์คือเพื่อแนะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดนั้น แต่ในการทำเช่นนี้อาจเกิดอันตรายร้ายแรงกับบริษัทในท้องถิ่นที่ทำตลาดสินค้าหรือบริการเดียวกัน การตลาดในลักษณะนี้ไม่ผิดกฎหมาย ไม่มีข้อห้าม แต่กฎหมายของบางประเทศได้กำหนดให้มีการเก็บภาษีเพื่อชดเชยบริษัทดังกล่าว บางคนระบุว่าปรากฏการณ์นี้คือผลของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลจาก : https://www.stocklogistic.com