ไขความลับสู่ Smart Warehouse ผนึกกำลังระหว่างคน ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อัตโนมัติ AGV

AGV คือ หุ่นยนต์ขนส่งอัจฉริยะที่จะช่วยจัดเก็บ และขนถ่ายสินค้าไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดในการขนส่ง เพิ่มความแม่นยำทั้งเรื่องคุณภาพ เวลา ลดต้นทุน ใช้คนน้อยกว่าในการจัดการ ซึ่งมีให้เลือกตามความต้องการของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

Continue Readingไขความลับสู่ Smart Warehouse ผนึกกำลังระหว่างคน ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อัตโนมัติ AGV