ขั้นตอนการทำงาน

ระบบการหยิบสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Pick to Light System

ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน
  1. Import Order แต่ละสาขาที่จะต้องจัดส่ง
  2. ทำการเปิด Wave Order เพื่อจะเริ่มหยิบสินค้า
  3. เปลี่ยนเป็น Scan Barcode หมายเลข Tote/Carton ที่จะทำการจัด
  4. หยิบสินค้าตามสัญญาณไฟที่แสดงบน Pick Tag
  5. จัดส่ง Tote/Carton สินค้าไปยัง Store ที่กำหนด
  6. เมื่อหยิบสินค้าครบตามจำนวนในแต่ละช่อง แล้วกดปุ่มยืนยันแล้วสัญญาณไฟจะดับลง
  7. Complete Tag จะแสดงสัญญาณไฟและเสียงขึ้นมาเมื่อ Station นั้นหยิบสินค้าครบแล้ว และเมื่อกดปุ่มยืนยันสัญญาณไฟและเสียงจะดับลง
  8. Display Tag จะแสดสถานะของ Tote/Carton ว่าต้อไป Station ถัดไปหรือจบงานเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนการทำงาน