triangle_2

System

ระบบหยิบสินค้าตามไฟ คล่องตัว ง่าย และรวดเร็ว

AT800-Series-pick-tag_14

Pick To Light คืออะไร...?

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

   Pick-to-Light ระบบหยิบสินค้าตามไฟ คล่องตัว ลดความซับซ้อนของกระบวนการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อในคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า ติดตั้งง่ายเพียงนำอุปกรณ์ Pick Tag ไปติดตามชั้นวางสินค้า เมื่อมีการส่งข้อมูลเพื่อจัดสินค้าจะมีสัญญาณไฟ และจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดงขึ้น แล้วพนักงานจะทำการหยิบตามสัญญาณไฟและตบไฟเพื่อยืนยันข้อมูลการหยิบกลับไปที่ระบบ ทำให้สามารถหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และหาตำแหน่งของสินค้าได้อย่างถูกต้อง ด้วยสัญญาณไฟ และการแสดงตัวอักษรด้วย LED

   การบริหารการจัดการกระจายสินค้าที่ดี ผู้บริโภคหรือสาขาต่างๆ ต้องได้สินค้าจำนวนที่ถูกต้อง และรวดเร็ว ซึ่งกระบวนการจัดสินค้าเป็นกระบวนการทำงานที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การนำเทคโนโลยีหรือระบบการจัดสินค้ามาใช้จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้ช่วยลดความผิดพลาดการหยิบสินค้า และเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น ทั้งยังลดการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ เพราะสามารถจัดการทุกอย่างได้ผ่านระบบ และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดสินค้าได้ทันที

ทำไมต้องหยิบตามสัญญาณไฟ...?

triangle_3

Feature

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

จัดการข้อมูลและตรวจสอบสถานะ Order ได้อย่างแม่นยำ ลดความผิดพลาด

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

จัดการข้อมูล Location สินค้าในแต่ละ Zone ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

รายงานการหยิบสินค้า และรายงาน Shortage ที่สามารถตรวจสอบได้ทันที

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

รายงานข้อมูลตะกร้าสินค้าที่ใช้งานในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

รายงาน KPI เพื่อแสดงตัวชี้วัดผลการงานหรือความสำเร็จของงาน

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

จัดการข้อมูลผู้ใช้งานภายในระบบได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

จัดการข้อมูลและการตั้งค่าอุปกรณ์ ที่สามารถเพิ่ม/ลด ได้

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

เชื่อมต่อกับระบบ WMS / ERP เพื่อนำเข้าข้อมูล Order และข้อมูลที่จำเป็นเข้าสู่ระบบ

triangle_2

ระบบหยิบตามสัญญาณไฟทำงานอย่างไร

Pick to Light System - process
  • พนักงานสแกนบาร์โค้ดรายการสั่งซื้อที่แนบมากับภาชนะบรรจุ หรือกล่องสำหรับการจัดส่ง
    (shipping cartons)
  • Pick Tag แสดงตัวเลขจำนวนสินค้าที่ต้องหยิบ และมีแสงไฟส่องสว่างขึ้น เพื่อนำผู้ปฏิบัติงานไปยังที่เก็บ และหยิบสินค้าตามจำนวนลงในภาชนะ แล้วกดปุ่มเพื่อยืนยันการหยิบสินค้า
  • ผู้ปฏิบัติงานหยิบสินค้าและยืนยันการหยิบจนกว่าจะครบทุกรายการ ระบบลำเลียงบรรจุภัณฑ์ไปยังสถานีอื่นๆ จนกว่าจะหยิบสินค้าได้ครบทุกคำสั่ง แล้วลำเลียงต่อไปยังตู้คอนเทนเนอร์เพื่อจัดส่งต่อไป
Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ
  1. ตรวจสอบ และยืนยันเลขออเดอร์ในแต่ละโซน
  2. หยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ โดยจำนวนของสินค้าจะทำการหยิบไปตาม picking tag เมื่อหยิบสินค้าชนิดนั้นครบแล้ว จากนั้นกดปุ่มยืนยัน หรือกดปุ่ม shortage เมื่อสินค้าชนิดนั้นไม่เพียงพอหรือสินค้าหมดแล้ว
  3. เมื่อหยิบสินค้าครบทุกชนิด หรือครบทุก picking tag แล้ว สัญญาณไฟจาก Completion Indicator จะแสดงสัญญาณไฟออกมา จากนั้นกดปุ่มยืนยันที่ Completion Indicator สัญญาณไฟก็จะดับลง จากนั้นก็ทำการหยิบสินค้าในโซนต่อไป
  4. ไฟแสดงผลที่ขึ้นอยู่ก็จะดับลงไป เมื่อหยิบสินค้าครบทุกรายการแล้ว
สร้างประโยชน์อะไรให้คุณได้บ้าง

ในคลังสินค้าระบบการหยิบตามสัญญาณไฟเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ
รวมถึงเพื่อลดข้อผิดพลาดในการหยิบสินค้า ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีอะไรที่มากกว่า

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

ง่ายต่อการเรียนรู้

ผู้ปฏิบัติงานในระบบการหยิบสินค้า อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการ และการจดจำตำแหน่งที่ตั้งของสินค้า และความซับซ้อนของคลังสินค้า สามารถฝึกอบรมเพียง 30-45 นาที ก็สามารถทำงานได้

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

ทำงานร่วมกับระบบอื่น

สามารถทำงานรวมกับระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือระบบโฮสต์อื่น ๆ ในการจัดการคลังสินค้า

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

ลดการใช้กระดาษ

ผู้ปฏิบิติงานลดเวลาในการทำงานไปได้มาก ที่ต้องเสียไปในการอ่าน หา และบันทึกด้วยวิธีการหยิบตามคำสั่งในกระดาษ

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

แม่นยำ

ความผิดพลาดในการหยิบสินค้าน้อยกว่า 0.1% ได้สินค้าตรงตามความต้องการ ทำให้ลูกค้ามีความสุขมากขึ้น

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

ลดต้นทุนด้านแรงงาน

วิธีการแบบดั้งเดิมทำให้การทำงานตามคำสั่งซื้อของคุณเป็นไปได้ช้า คุณต้องใช้แรงงาน และเวลาในการทำงานมาก ซึ่งนั้นหมายถึงต้นทุนที่คุณต้องจ่าย

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

จัดส่งได้ตรงเวลา

เมื่อกระบวนการทำงานของคุณไวขึ้น การจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าจะสามารถทำได้ไว และมีประสิทธภาพมากขึ้น

ตารางเปรียบเทียบการทำงานด้วยระบบดั้งเดิม กับระบบการหยิบตามสัญญาณไฟ

รายการ ระบบดั้งเดิม Pick to Light System
จำนวนพนักงานในการดำเนินงาน
8 คน
3 คน
จำนวนชิ้นงานที่หยิบได้ต่อชั่วโมง
200 ชิ้น / ชั่วโมง
1500 ชิ้น / ชั่วโมง
ความผิดพลาดในการหยิบ
0.6 %
0.0008 %

ระบบการหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ทันสมัย คล่องตัว ลดต้นทุน
และความยุ่งยากในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อในคลัง หรือศูนย์กระจายสินค้าของคุณ

Industry ที่ใช้ Pick to Light

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

What we have done

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

ประสบการณ์ในการติดตั้งระบบมากกว่า 10 ปี

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

จำนวนการตั้งค่าอุปกรณ์ Pick To Light มากกว่า 30000 Tag

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

จำนวน Industry ที่ได้ติดตั้งมากกว่า 15 แห่ง

Pick to Light Pick to Light หยิบตามสัญญาณไฟ

จำนวน Project ที่ได้ส่งมอบ มากกว่า 20 Projects