Pick to light

ระบบการหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ

Pick To Light System

ระบบการหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ

เป็นการหยิบสินค้าตามออเดอร์ซึ่งสามารถหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและหาตำแหน่งของสินค้าได้อย่างถูกต้อง ด้วยสัญญาณไฟและการแสดงตัวอักษรด้วย LED โดยแต่ละ tag จะแสดงตำแหน่งจัดเก็บสินค้า นอกเหนือจากการระบุตำแหน่งสินค้าที่แม่นยำแล้ว สัญญาณไฟยังแสดงสถานะได้อย่างถูกต้อง และเมื่อระบบได้รับออเดอร์จะต้องมีการยืนยัน เมื่อมีการหยิบสินค้าแต่ละรายการด้วย

หยิบสินค้าตามสัญญาณไฟที่แสดงบน Pick Tag

เมื่อหยิบสินค้าครบตามจำนวนในแต่ละช่อง แล้วกดปุ่มยืนยันแล้วสัญญาณไฟจะดับลง

Complete Tag จะแสดงสัญญาณไฟและเสียงขึ้นมาเมื่อ Station  นั้นหยิบสินค้าครบแล้ว และเมื่อกดปุ่มยืนยันสัญญาณไฟและเสียงจะดับลง

การทำงานของระบบการหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ

1. ตรวจสอบและยืนยันเลขออเดอร์ในแต่ละโซน

2. หยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ โดยจำนวนของสินค้าจะทำการหยิบไปตาม picking tag เมื่อหยิบสินค้าชนิดนั้นครบแล้ว จากนั้นกดปุ่มยืนยันหรือกดปุ่ม shortage เมื่อสินค้าชนิดนั้นไม่เพียงพอหรือสินค้าหมดแล้ว

3. เมื่อหยิบสินค้าครบทุกชนิดหรือครบทุก picking tag แล้ว สัญญาณไฟจาก Completion Indicator จะแสดงสัญญาณไฟออกมา จากนั้นกดปุ่มยืนยันที่ Completion Indicator สัญญาณไฟก็จะดับลง จากนั้นก็ทำการหยิบสินค้าในโซนต่อไป

4. ไฟแสดงผลที่ขึ้นอยู่ก็จะดับลงไป เมื่อหยิบสินค้าครบทุกรายการแล้ว

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ