Picking Cart

Picking Cart รถเข็นเคลื่อนที่ที่ช่วยจัดการสินค้า

Picking Cart

Picking Cart คืออะไร...?

     Picking Cart รถเข็นเคลื่อนที่ ที่จะช่วยในการจัดสินค้าพร้อมกันทีละหลายๆ Order เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Benefits

  •  ใช้งานง่าย
  • สามารถจัดสินค้าได้พร้อมกันหลาย Order
  • มีการยืนยันตัวตนผู้จัดสินค้า ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะการจัดสินค้าได้ง่าย
  • มีการยืนยันตำแหน่งสินค้า เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการหยิบสินค้า
  • ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม
  • เหมาะกับการทำงานกับสินค้าประเภท Slow-Medium Move
  • สามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้อย่างชัดเจน
System

Requirement

  • พื้นที่การใช้งานจะต้องรองรับการเชื่อมต่อด้วย Wireless 802.11 b/g/n เป็นอย่างน้อย
  • มีระบบ WMS สำหรับการ Interface ข้อมูล การจัดเพื่อเป็นข้อมูลการทำงานให้กับ ระบบ Picking Cart
  • มีพื้นที่สำหรับการจัดเก็บรถ Picking Cart และ พื้นที่ชาร์จแบตเตอรี่
Picking Cart_
System Architecture

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ