Picking System

ระบบช่วยลดความซับซ้อนในการจัดสินค้า

คลังสินค้าของคุณ

เคยเจอกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่...?

Digital Picking Systems

     หรือ (DPS) คือระบบที่ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดสินค้าโดยใช้สัญญาณไฟหรือเสียง ในการนำทางไปยังตำแหน่ง และชั้นวางสินค้า พร้อมบอกจำนวนสินค้าที่ต้องการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนการใช้กระดาษ ทำให้การหยิบสินค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าถูกต้อง ง่าย และประหยัด ลดปัญหาด้านแรงงาน ความผิดพลาดในการหยิบ ความล่าช้า ความยุ่งยากในการตรวจเช็คสต๊อคหรือความถูกต้องในการจัดส่งสินค้า ประกอบไปด้วย Pick to Light, Picking Cart, Voice Picking

Pick to Light

การหยิบสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหาร การจัดการกระจายสินค้าที่ดี ผู้บริโภคหรือสาขาต่างๆ ต้องได้สินค้าจำนวนที่ถูกต้อง และรวดเร็ด

Picking Cart

รถเข็นเคลื่อนที่ ที่จะช่วยในการจัดสินค้าพร้อมกันทีละหลายๆ Order เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Voice Picking

ระบบการสั่งงานด้วยเสียง Voice Picking ลดปัญหาความล่าช้าในการค้นหา และความผิดพลาดในการหยิบรายการสินค้า

ตารางเปรียบเทียบการใช้งาน

Digital Picking System

รายการก่อนติดตั้งระบบ Digital Pickingหลังติดตั้งระบบ Digital Picking
จำนวนพนักงานในการดำเนินงาน

8 คน

3 คน

จำนวนชิ้นงานที่หยิบได้ต่อชั่วโมง

200 ชิ้น / ชั่วโมง

1500 ชิ้น / ชั่วโมง

ความผิดพลาดในการหยิบ

0.6 %

0.0008 %

ระบบ DPS มีประโยชน์มากมาย เช่น

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ