Put to Light

ระบบวางสินค้าตามสัญญาณไฟ

Put to Light System

ระบบวางสินค้าตามสัญญาณไฟ

เป็นระบบที่มีกระบวนการย้อนกลับของระบบหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ (Pick-To-Light) รายการสินค้าของออเดอร์ในกระบวนการหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟโดยปกติแล้วจะเป็นการหยิบสินค้าในคลังสินค้าและสินค้าถูกหยิบออกมาด้วยระบบหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ ผู้ปฏิบัติงานจะทำการสแกน ใส่ข้อมูลรายการสินค้า และจะต้องมีไฟสว่างขึ้นทุกตำแหน่งการติดตั้งจะต้องมีการวางสินค้า ผู้ปฏิบัติงานจะทำการกระจายวางสินค้าตามรายการในแต่ละตำแหน่งการติดตั้งและจะทำการดับไฟเมื่อทำการวางสินค้าตามสัญญาณไฟครบแล้ว

การทำงานของระบบการวางสินค้าด้วยสัญญาณไฟ

รูปแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบวางสินค้าตามสัญญาณไฟ

1. สแกนรายการด้วยบาร์โค้ด

2. วางสินค้าตามสัญญาณไฟด้วยจำนวนการวางสินค้า ที่แสดงบน picking tag และกดปุ่มยืนยันเมื่อวางสินค้าแต่ละประเภทครบแล้ว

3. เมื่อวางสินค้าครบทุกรายการแล้ว สัญญาณไฟจาก Completion Indicator จะทำงาน กดปุ่มยืนยันและไฟก็จะดับลงไป จากนั้นให้ทำการสแกนรายการด้วยบาร์โค้ดของรายการต่อไป

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ